Misją Instytutu Rynku Pracy jest udzielanie profesjonalnego wsparcia aktualnym i potencjalnym uczestnikom rynku pracy w ich rozwoju zawodowym w duchu poszanowania godności człowieka jako podmiotu pracy.

EDS-FNS
EDS-FNS
EDS-FNS
EDS-FNS
EDS-FNS
EDS-FNS
EDS-FNS
EDS-FNS

NOWOŚCI W INSTYTUCIE RYNKU PRACY                                                          POLECAMY                    

Trwa rekrutacja do projektu
"Start do biznesu"

Zapraszamy do udziału w projekcie. Proces rekrutacyjny rozpocznie się od 29.03.2016 r. i trwać będzie do 08.04.2016 r.
WIĘCEJ INFORMACJI

Rozpoczynamy realizację projektu
"Start do biznesu"

Projekt „Start do biznesu” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego 10.04.01 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych, na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach. Wsparcie kierowane jest do 60 kobiet powyżej 29 roku życia, w tym zarówno bezrobotnych jak i biernych zawodowo (niezarejestrowanych w urzędzie pracy), mieszkających na terenie powiatów województwa świętokrzyskiego: kieleckiego, koneckiego, opatowskiego, skarżyskiego, starachowickiego.
WIĘCEJ INFORMACJI

Fundusze Europejskie 2014-2020 w zasięgu ręki!
Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw zaprasza do udziału w  jednodniowych szkoleniach z zakresu Funduszy Europejskich w ramach nowej perspektywy budżetowej 2014 – 2020  przedstawicieli:
- jednostek sektora zdrowia w dniu 16.05.2015 r.
-  przedsiębiorstw w dniu 23.05.2015 r.
- JST w dniu 30.05.2015 r.

w Ośrodku Szkoleniowym w Nasutowie (Nasutów 98A).
WIĘCEJ INFORMACJI

Kurs dla młodych europejskich liderów
organizacji pracowników

W dniach 1-6 luty 2015 roku w Nasutowie odbyło się szkolenie dla 30 młodych liderów organizacji pracowniczych pochodzących z Polski i z Hiszpanii. W czasie szkolenia poruszane były między innymi takie tematy jak: wartość pracy oraz solidarności i sprawiedliwości społecznej, pozyskiwanie i motywowanie członków związków zawodowych oraz przywództwo w związkach zawodowych. WIĘCEJ INFORMACJI

Pracujemy nad modelem inkubatora przedsiębiorczości dla absolwentów szkół zawodowych
W listopadzie 2014 roku rozpoczęliśmy realizację projektu "Inkubator przedsiębiorczości", który ma na celu pobudzenie postaw przedsiębiorczych wśród młodych osób kończących edukację w ramach szkolnictwa zawodowego i stworzenie spójnego, skutecznego modelu wsparcia młodych przedsiębiorców w ich pierwszych krokach podejmowanych na rynku pracy.
WIĘCEJ INFORMACJI

INNE NOWOŚCI w INSTYTUCIE


POINFORMUJ ZNAJOMYCH
PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI


PUBLIKACJE INSTYTUTU
IRPIRP
TRANSFER KNOW-HOW
Z DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY

REPORTAŻ ZREALIZOWANY W RAMACH PROJEKTU
„Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży” jest projektem ponadnarodowym realizowanym od 1.01.2010r. do 31.03.2011r na podstawie umowy zawartej z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie. Koncepcja realizacji tego projektu zrodziła się z braku praktycznej wiedzy oraz potrzeb zgłoszonych przez doradców zawodowych z Polski, Białorusi i Ukrainy. Do przyczyn niewystarczająco rozwiniętego systemu doradztwa zawodowego można zaliczyć niewystarczające kwalifikacje, brak dostępu do konkretnych narzędzi. Szczególnie na Ukrainie i Białorusi system doradztwa znajduje się na etapie rozwoju. Partnerstwo z Norwegią jest zasadne w kontekście doskonale funkcjonującego systemu doradztwa zawodowego i szerokiego zakresu metod i praktycznych rozwiązań w w/w dziedzinie.
WIĘCEJ O PROJEKCIE

INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin, tel. +48 81 534 61 91, fax +48 81 534 61 92

eds@eds-fundacja.pl , www.irp-fundacja.pl

Konto : Alior Bank S.A. ul. Zana 32A 20-601 Lublin
Numer identyfikacyjny banku - SWIFT: ALBPPLPW , Numer rachunku PL13249000050000453097076090

.
  © INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW    2004-2019    © WEBMASTER: STUDIO EM   .
DO GRY