Misją Instytutu Rynku Pracy jest udzielanie profesjonalnego wsparcia aktualnym i potencjalnym uczestnikom rynku pracy w ich rozwoju zawodowym w duchu poszanowania godności człowieka jako podmiotu pracy.

PROJEKTY INSTYTUTU RYNKU PRACY


OTWARTA - NIEZALEŻNA - AKTYWNA!

NOWOŚCI W PROJEKCIE

Zakończenie realizacji projektu "OTWARTA-NIEZALEŻNA-AKTYWNA"

Informujemy, że z dniem 31.08.2011 r. zakończyliśmy realizację projektu
"OTWARTA-NIEZALEŻNA-AKTYWNA"


Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom, instytucjom i przedsiębiorcom, którzy zaangażowali sie w realizacje projektu. Dziekujemy doradcom, trenerom, wykładowcom i opiekunom stażu za ich pracę i zaangażowanie. Szczególne podziękowania należą się oczywiście uczestniczkom projektu, bez których realizacja projektu byłaby niemożliwa. Mamy nadzieję, że zdobyte podczas projektu umiejętności zaprocentują w karierze zawodowej
naszych uczestniczek.

Życzymy sukcesów na rynku pracy!!!

Jednocześnie informujemy, że biuro projektu "OTWARTA-NIEZALEŻNA-AKTYWNA" w Ostrołęce zostało zamknięte. Wszelkie informacje uzyskają Państwo pod numerem telefonu +48 81 534 61 91.

Przedłużenie staży zawodowych
W odpowiedzi na duże zainteresowanie uczestniczek i pracodawców przedłużeniem staży zawodowych, Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw zwróciła się do WUP w Warszawie z prośbą o zgodę na przedłużenie staży zawodowych w ramach oszczędności w projekcie i uzyskała akceptację. Ponadto uzyskaliśmy zgodę na przedłużenie projektu do 31.08.2011 r.
Uczestniczki zainteresowanie odbyciem dodatkowego miesiąca (czwartego lub piątego) stażu zawodowego u dotychczasowego lub innego pracodawcy, proszone są o złożenie pisemnych podań o przedłużenie stażu, pozytywnie zaopiniowanych przez pracodawców (oraz w przypadku innego niż dotychczasowy pracodawcy - wypełnionej ankiety stażowej). Nabór prowadzony będzie do wyczerpania przeznaczonych na ten cel środków.

ARCHIWUM WIADOMOŚCI

OPIS PROJEKTU

Projekt „OTWARTA-NIEZALEŻNA-AKTYWNA” realizowany jest w ramach PO KL 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie.

Biuro projektu znajduje się w Ostrołęce
na ul. Gorbatowa 15 lok. 59

UCZESTNICY

Projekt skierowany jest do 80 kobiet, które nie posiadają zatrudnienia, zgłaszających chęć podjęcia pracy, mieszkających w Ostrołęce i na terenie powiatu ostrołęckiego.

CEL

Celem projektu jest podniesienie aktywności oraz zdolności do zatrudniania kobiet pozostających bez pracy z terenu miasta Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego do 31.07.2011 roku.

ZASADY UCZESTNICTWA

Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny!

ZAPEWIAMY: wyżywienie podczas warsztatów i szkoleń, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, stypendium szkoleniowe i stażowe, a także zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 oraz osobami zależnymi.

Projekt realizowany jest w terminie
od 01.08.2010 r. do 31.08.2011 r.Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

www.europa.eu www.efs.gov.pl
INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin, tel. +48 81 534 61 91, fax +48 81 534 61 92

eds@eds-fundacja.pl , www.irp-fundacja.pl

Konto : Alior Bank S.A. ul. Zana 32A 20-601 Lublin
Numer identyfikacyjny banku - SWIFT: ALBPPLPW , Numer rachunku PL13249000050000453097076090

.
  © INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW    2004-2019    © WEBMASTER: STUDIO EM   .
DO GRY