Misją Instytutu Rynku Pracy jest udzielanie profesjonalnego wsparcia aktualnym i potencjalnym uczestnikom rynku pracy w ich rozwoju zawodowym w duchu poszanowania godności człowieka jako podmiotu pracy.

PROJEKTY INSTYTUTU RYNKU PRACY


POINFORMUJ ZNAJOMYCH"RAZEM! – INICJATYWY Z OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ"

Pierwsze EFEKTY
warsztatów z ekonomii społecznej!

Pragniemy poinformować, ze po naszych warsztatach w ramach projektu RAZEM – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej, lokalna społeczność z gminy Łączna, konkretnie z miejscowości Zalezianka podjęła działania mające na celu utworzenie Stowarzyszenia SRS Zalezianka, które podejmie się prowadzenia lokalnej szkoły podstawowej, a sytuacja wygląda następująco…

Nie dla Likwidacji!

W dniu 24 lutego 2011 roku Rada Gminy w Łącznej w trakcie swoich obrad będzie głosowała nad uchwałę o Zamiarze likwidacji szkoły w Zaleziance. Sprawa prosta na poziomie urzędniczym, bardzo trudna na poziomie społecznym, zwłaszcza wobec faktów i działań społeczności lokalnej w gminie Łączna.

Historia i fakty

Szkoła podstawowa w Zaleziance powstała w 1969 roku i od tamtej pory stanowi centrum życia społecznego i kulturalnego dla miejscowej ludności. Wszyscy tam się kształcili i spędzali dużo czasu swojego dzieciństwa, a następnie uczestniczyło w spotkaniach, zebraniach i innych inicjatywach lokalnych. Życie na wsi toczy się wokół szkoły i kościoła – Są to okna na świat, co podkreślają mieszkańcy Zalezianki.
Teraz gmina, w imię wyższych interesów, szkołę chce zamknąć, powiadamiając o tym mieszkańców odpowiednio późno, aby nie mogli przeciwdziałać i aby bilans ekonomiczny się zgadzał. Przecież kasa to podstawa, ale oficjalnie planów zagospodarowania szkoły nie ma. Dzieci przeniesiemy do nowego ośrodka w Łącznej – tylko trzeba zaznaczyć, uczniów gimnazjum, a podstawówkę do szkoły w Goździe, bo… Właśnie tutaj argumentów brakuje, ponieważ szkoła w Goździe znajduje się w dużo gorszym stanie, a część budynku jest zamieszkała przez osoby postronne, które delikatnie mówiąc nie świadczą jako dobrych przykład dla dzieci. Dlatego m.in. rodzice z Zalezianki nie chcą oddać dzieci do tej szkoły, zwłaszcza że obecnie uczęszczają do szkoły wyremontowanej, z doskonałym zapleczem kuchennym i dużym obszarem do zagospodarowania, co stanowi łakomy kąsek dla inwestorów – prawie 4 ha 20 min od Centrum Kielc, niezła okazja dla wzbogacenia budżetu gminy.  A czynnik ludzki, jak zwykle przegrywa z ekonomią.Szkoła podstawowa w Zaleziance

Próby działania

Demokracja lokalna, wpieranie samorządności i branie odpowiedzialności przez społeczność lokalną w swoje ręce to wartości promowane przez Komisję Europejską i oczywiście władze centralne w Polsce. Dużo zostało zmienione w polskim prawie i w społeczeństwie pojawiają się inicjatywy oddolne, ale pojawiają się grupy interesu, które dbają o „swoje” i tej zasadzie są bardzo lojalni. Mimo wszystko mieszkańcy Zalezianki podjęli rękawice i chcą uratować swoją szkołę. Dowiedzieli się oficjalnie o planowanym likwidacji szkoły w pierwszej połowie stycznia.
Później wydarzenia potoczyły się lawinowo, mieszkańcy skrzyknęli się i na czele z Sołtysem zorganizowali Komitet ratowania szkoły, ale to za mało dla Gminy, dlatego postanowili założyć Stowarzyszenie i przejąć ciężar prowadzenia szkoły z barków Urzędu Gminy. Jednak na zebraniu Rady Gminy w dniu 8 lutego 2011 roku Rada Gminy powiedziała, że mieszkańcy mają 2 dni na złożenie pisma o chęć przejęcia szkoły, mimo zapewnień ze strony Wójta że dla inicjatyw oddolnych ma serce na dłoni. Agnieszka Czerwińska – prezes tworzącego się Stowarzyszenia podkreśliła, że „ Dzięki pomocy Fundacji Nowy Staw, i inspiracji w trakcie szkolenia z Ekonomi Społecznej prowadzonego przez Pana Sergiusza Kieruzela w ramach projektu RAZEM! Udało się nam zmobilizować mieszkańców do wspólnego działania”.  Udało się również osobom biorącym udział w projekcie „RAZEM! – inicjatywy z obszaru ekonomi społecznej” zawrzeć deklarację partnerską w gminie Łączna w celu ratowania szkoły, prowadzonej przez Stowarzyszenie – podmiot ekonomii społecznej!

Nie bo nie!

Pismo o rejestracji Stowarzyszenia Rozwoju Społecznego „Zalezianka” znajduje się w Sądzie. Potrzeba jednak czasu, a Radni zadbali o to, aby utrudnić maksymalnie społeczności działania. Dwa dni na zgłoszenie chęci przejęcia szkoły – przyznają Państwo, że to niewiele,
a jednak przy zaangażowaniu wielu uczynnych osób, udało się przekonać Prezesa Michała Brauna i Zarząd, aby w imieniu społeczeństwa o przejęcie szkoły wystąpiło Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu. Mina urzędników, bezcenne. Ale i tak skierowane zostało pismo, do kuratorium, które było skazane na porażkę ponieważ Stowarzyszenie nie ma wpisanej do statutu działalności oświatowej. Ale mieszkańcy Zalezianki nie poddali się i  jeżdżą wszędzie, aby przekonać ludzi z różnych środowisk o wsparcie dla ich inicjatyw. Zostało zorganizowane spotkanie, na którym 58 dzieci zostało zadeklarowanych, jako potencjalni uczniowie szkoły prowadzonej przez nowe, rejestrujące się Stowarzyszenie „Zalezianka”. Argumentów nie brakuje za, gmina ma swoje wyliczenie ekonomiczne, które działają na wyobraźnię, tylko należy zadać sobie pytanie, dlaczego nie podano ręki inicjatywie lokalnej. W czwartek głosowanie, będzie na pewno to konfrontacja idei i ekonomii, ludzi i urzędników, dobrej woli i formalnej biurokracji. Ciekawe gdzie w tym wszystkim solidarność, chociaż rzeczywiście jest zauważalna wśród mieszkańców Zalezianki, serce rośnie patrząc, że umiera powoli Homo Sovietiucus, a powraca – rodzi się na nowo człowiek aktywny, solidarny, odważny na tyle aby brać odpowiedzialność za swoje czyny.


Krzysztof Kieszkowski
Malwina Soroko

Wiceprezes
Agata Moskal

PRZEDMIOTEM DZIAŁAŃ SZKOŁY JEST UCZEŃ - A NIE KLASA< OSOBA LUDZKA- A NIE ZBIOROWA!

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
www.europa.eu www.efs.gov.pl


INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin, tel. +48 81 534 61 91, fax +48 81 534 61 92

eds@eds-fundacja.pl , www.irp-fundacja.pl

Konto : Alior Bank S.A. ul. Zana 32A 20-601 Lublin
Numer identyfikacyjny banku - SWIFT: ALBPPLPW , Numer rachunku PL13249000050000453097076090

.
  © INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW    2004-2019    © WEBMASTER: STUDIO EM   .
DO GRY