Misją Instytutu Rynku Pracy jest udzielanie profesjonalnego wsparcia aktualnym i potencjalnym uczestnikom rynku pracy w ich rozwoju zawodowym w duchu poszanowania godności człowieka jako podmiotu pracy.

DORADZTWO ZAWODOWE i KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ


KONFERENCJA 5 CZERWCA
„Doradztwo zawodowe w szkole i kształcenie na odległość elementem wspierającym przygotowanie uczniów do wyzwań rynku pracy”.


Konferencja odbyła się w auli Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Lublinie
ul. Magnoliowa 8 dn. 5 czerwca 2008 r. (czwartek) w godz. 10.00 - 15.00

Relacja i materiały z konferencji : http://www.lcez.lublin.pl/news.php?readmore=7


WSPÓŁORGANIZATORZY

 • Centrum Metodyczne ECORYS Polska
 • Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
 • Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej w Lublinie
 • Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
 • Instytut Rynku Pracy Fundacji Nowy Staw.

PROGRAM KONFERENCJI

10:00 – 10:10
Otwarcie konferencji
Pani Jolanta Misiak p.o. Lubelski Kurator Oświaty

Sesja I 10:10 – 12:30
Kompetencje doradcy zawodowego

 1. Model Kompetencji Doradcy Zawodowego a rozwój zawodowy doradcy - Sylwia Pakulniewicz-Błońska dyrektor Centrum Metodycznego ECORYS Polska
 2. Diagnoza potrzeb szkoleniowych doradców zawodowych i nauczycieli - Sylwia Pakulniewicz-Błońska dyrektor Centrum Metodycznego ECORYS Polska
 3. Prezentacja oferty wydawniczej Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych z zakresu psychologii, pedagogiki i szkolnictwa zawodowego

12:30 – 13:00
Przerwa na kawę

Sesja II 13:00 – 14:45
Kształcenie na odległość

 1. Standaryzacja kształcenia na odległość - z doświadczeń Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej - Witold Woźniak z-ca dyrektora Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
 2. Dobre praktyki szkół w obszarze kształcenia na odległość - Bogdan Skotnicki dyrektor Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie, Jacek Misiuk dyrektor Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Lublinie, przedstawiciel Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie.
 3. Możliwości wspomagania edukacji ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego - przedstawiciel Departamentu EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.
 4. Wystąpienia przedstawicieli instytucji współpracujących przy organizacji konferencji – Andrzej Zieliński dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Konrad Konefał dyrektor Instytutu Rynku Pracy Fundacji Nowy Staw.

14:45
Podsumowanie i zakończenie konferencjiINSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin, tel. +48 81 534 61 91, fax +48 81 534 61 92

eds@eds-fundacja.pl , www.irp-fundacja.pl

Konto : Alior Bank S.A. ul. Zana 32A 20-601 Lublin
Numer identyfikacyjny banku - SWIFT: ALBPPLPW , Numer rachunku PL13249000050000453097076090

.
  © INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW    2004-2019    © WEBMASTER: STUDIO EM   .
DO GRY