Misją Instytutu Rynku Pracy jest udzielanie profesjonalnego wsparcia aktualnym i potencjalnym uczestnikom rynku pracy w ich rozwoju zawodowym w duchu poszanowania godności człowieka jako podmiotu pracy.

ROCZNICA BIURA KARIER WOŁYŃSKIEGO UNIWERSYTETU im. LESI UKRAINKI


Uroczysta Konferencja z okazji świętowania rocznicy Biura Karier Wołyńskiego Uniwersytetu im. Lesi Ukrainki.
10-11.09.2008 Łuck, Ukraina


10 września w Wołyńskim Uniwersytecie im. Lesi Ukrainki odbyła się uroczysta Konferencja, której celem było podsumowanie pierwszego roku funkcjonowania Biura Karier. Na uroczystość zaproszono również przedstawicieli Instytutu Rynku Pracy – Fundacji Nowy Staw: Konrada Konefała - dyrektora Instytutu oraz Ivannę Shubiną.

Konferencja rozpoczęła się słowem powitalnym Pani Dyrektor Biura Karier – Svitlana Zyma. Po przedstawieniu wszystkich gości Pani Dyrektor zaprezentowała sprawozdanie z działalności Biura Karier. Pan Konrad Konefał - dyrektor Instytutu Rynku Pracy – Fundacji Nowy Staw zaprezentował projekt „Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy” oraz współpracę Instytutu i Biura Karier w ramach tego projektu. Następnie przemówienie wygłosili Pani Dyrektor Wołyńskiego Urzędu Pracy – Raisa Kuczmuk, Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy – Eduard Nejmark oraz Dyrektor Wojewódzkiego Młodzieżowego Urzędu Pracy , którzy przedstawili realizowane projekty oraz rezultaty osiągnięte we współpracy z Biurem Karier.

Nie zapomniano i o studentach – przedstawiciel „PAKKO Cholding” ogłosił o rozpoczęciu konkursu na stypendia dla studentów studiów stacjonarnych i zaocznych. Pani Neonila Wojtowicz przedstawiła projekt „Absolwenci Wołyńskiego Uniwersytetu im. Lesi Ukrainki”. Podsumowanie konferencji oraz słowa podziękowania dla wszystkich, którzy wspierali Biuro Karier wygłosiła Svitlana Zyma.

11 września odbyły się spotkania z dyrektorami Wołyńskiego i Miejskiego Urzędu Pracy w Łucku oraz Urzędu Pracy w Kowlu.
W trakcie spotkań uczestnicy wizyty – Konrad Konefał i Ivanna Shubina zapoznali się ze strukturą i specyfiką pracy w w/w urzędach.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
KLIKNIĘCIE NA ZDJĘCIE POWODUJE JEGO POWIĘKSZENIEINSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin, tel. +48 81 534 61 91, fax +48 81 534 61 92

eds@eds-fundacja.pl , www.irp-fundacja.pl

Konto : Alior Bank S.A. ul. Zana 32A 20-601 Lublin
Numer identyfikacyjny banku - SWIFT: ALBPPLPW , Numer rachunku PL13249000050000453097076090

.
  © INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW    2004-2019    © WEBMASTER: STUDIO EM   .
DO GRY