Misją Instytutu Rynku Pracy jest udzielanie profesjonalnego wsparcia aktualnym i potencjalnym uczestnikom rynku pracy w ich rozwoju zawodowym w duchu poszanowania godności człowieka jako podmiotu pracy.

POSZUKIWANE OSOBY DO PRACY


W związku z zaplanowaną realizacją projektu
„Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych”
w ramach PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1,
poszukujemy osób na stanowiska

Koordynator projektu
Specjalista ds. organizacji
Miejsce pracy:
Biuro projektu w Rzeszowie

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie (pożądane na kierunkach społecznych lub ekonomicznych)
 • minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe
 • doświadczenie na stanowiskach związanych z koordynacją i rozliczaniem projektów EFS
 • bardzo wysokie umiejętności organizacji pracy własnej
 • wiedza z zakresu realizacji i rozliczania projektów w ramach PO KL
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, Internet)

Dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

Obowiązki:

 • zarządzanie projektem: merytoryczne, finansowe, personalne
 • prowadzenie i nadzór nad wszystkimi zadaniami w projekcie i ich zgodnością z budżetem i harmonogramem
 • stały kontakt i współpraca z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie pełniącym rolę Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) w zakresie realizacji projektu

Oferujemy:

 • ciekawą pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • pracę z doświadczonymi współpracownikami
 • atrakcyjne wynagrodzenie.
Miejsce pracy:
Biuro projektu w Rzeszowie

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie
 • doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS i/lub innych źródeł publicznych,
 • bardzo wysokie umiejętności organizacji pracy własnej,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, Internet)

Obowiązki:

 • obsługa administracyjna biura
 • wsparcie organizacyjne koordynatora projektu
 • przyjmowanie i gromadzenie zgłoszeń aplikacyjnych Beneficjentów
 • koordynacja pracy doradców i wykładowców
 • nadzór i opieka nad odbywającymi się szkoleniami
 • prowadzenie dokumentacji szkoleniowej i doradczej
 • organizacja staży zawodowych dla beneficjentów

Oferujemy:

 • ciekawą pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • pracę z doświadczonymi współpracownikami
 • atrakcyjne wynagrodzenie.

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) do 31.12.2009 roku na adres: a.gawlik@irp.fundacja.pl, w tytule prosimy wpisać „Koordynator projektu” Zastrzegamy sobie kontakt jedynie z wybranymi osobami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)".

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) do 31.12.2009 roku na adres: a.gawlik@irp-fundacja.pl, w tytule prosimy wpisać „Specjalista ds. organizacji” Zastrzegamy sobie kontakt jedynie z wybranymi osobami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)".


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

www.europa.eu www.efs.gov.pl
INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin, tel. +48 81 534 61 91, fax +48 81 534 61 92

eds@eds-fundacja.pl , www.irp-fundacja.pl

Konto : Alior Bank S.A. ul. Zana 32A 20-601 Lublin
Numer identyfikacyjny banku - SWIFT: ALBPPLPW , Numer rachunku PL13249000050000453097076090

.
  © INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW    2004-2019    © WEBMASTER: STUDIO EM   .
DO GRY