Misją Instytutu Rynku Pracy jest udzielanie profesjonalnego wsparcia aktualnym i potencjalnym uczestnikom rynku pracy w ich rozwoju zawodowym w duchu poszanowania godności człowieka jako podmiotu pracy.

PROJEKTY INSTYTUTU RYNKU PRACY


KARIERA MŁODYCH W TWOICH RĘKACH
ARCHIWUM PROJEKTU


2010.09.21
KONFERENCJA OTWIERAJĄCA

Konferencja otwierająca projekt „Kariera młodych w Twoich rękach” odbyła się we wtorek 21.09.2010 r. w godz. 10.00 – 13.00 w Hotelu Dal przy ul. Piotrkowskiej 12 w Kielcach.

Celem spotkania było zapoznanie reprezentacji szkół ze szczegółami Projektu. W trakcie konferencji przedstawiono zarysy poszczególnych bloków szkoleniowych realizowanych w ramach Projektu. Odbyła się także prezentacja działalności Instytutu Rynku Pracy.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Konferencję otworzył pan Mieczysław Gójski – Zastępca Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Regionu Świętokrzyskiego podkreślając potrzebę kształcenia młodzieży i właściwego przygotowywania jej do funkcjonowania na rynku pracy.

Działalność Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw przybliżyła pani Katarzyna Kańczugowska, a o szczegółach projektu opowiedziała Koordynator Projektu – Magdalena Soprych.

Po zapoznaniu uczestników z celami oraz działaniami, jakie podjęte zostaną w ramach projektu „Kariera młodych w Twoich rękach” rozpoczęły się prezentacje zaproszonych gości.

O sytuacji oświaty w województwie świętokrzyskim oraz stojących przed nią wyzwaniach oraz o wsparciu, jakie nauczyciele mogą otrzymać ze strony organów państwowych opowiedziała pani Małgorzata Muzoł – Świętokrzyski Kurator Oświaty. Dzięki pasji oraz zaangażowaniu pani Kurator wszyscy uczestnicy aktywnie uczestniczyli w prezentacji.
PREZENTACJA

W kolejnej części spotkania przedstawicie Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Kielcach Katarzyna Pawlusek i Łukasz Kołomański.przybliżyli zagadnienia związane z problemami młodzieży pojawiającymi się w okresie adolescencji oraz nawiązali do roli oraz zadań nauczycieli – wychowawców i pedagogów w profilaktyce agresji, zachęcając przy tym do korzystania z pomocy specjalistów przy realizacji szkolnych programów profilaktycznych.
PREZENTACJA

powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Z kolejnym zagadnieniem szkoleń, które będą realizowane w ramach Projektu – z doradztwem zawodowym zapoznała uczestników pani Renata Wicha – Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP. W oparciu o doświadczenia swojej instytucji przedstawiła znaczenie szkolnego doradztwa zawodowego w rozwoju ucznia. Nawiązała także do skuteczności zrealizowanych dotychczas projektów doradczych dla młodzieży z terenów wiejskich województwa.
PREZENTACJA

W ostatniej części konferencji wystąpił pan Krzysztof Łysak ze Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Poprzez prezentację statystyk oraz fragmentu artykułu prasowego skłonił odbiorców do refleksji nad potrzebą rozwoju nowych kompetencji nauczycieli, które umożliwią lepszy przekaz i pozwolą szybciej trafić do współczesnych uczniów. Jako narzędzie zaproponował nowoczesne technologie informacyjne, w tym np. tablicę interaktywną czy e-learning.
PREZENTACJA

powiekszeniepowiekszenie
KLIKNIĘCIE NA ZDJĘCIE POWODUJE JEGO POWIĘKSZENIE

Konferencję zakończyły dyskusje nauczycieli, pedagogów, szkolnych doradców zawodowych i dyrektorów nad potrzebami szkoleń i zmian w szkołach.

Spotkanie spełniło swoje zadanie – przybliżono ideę projektu, przedstawiono tematykę szkoleń, która została bardzo dobrze przyjęta przez uczestników konferencji. Dostrzegli oni wiele zalet uczestnictwa w projekcie i wyrazili chęć promowania projektu w środowiskach lokalnych.


Projekt „Kariera młodych w Twoich rękach”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
www.europa.eu www.efs.gov.pl

INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin, tel. +48 81 534 61 91, fax +48 81 534 61 92

eds@eds-fundacja.pl , www.irp-fundacja.pl

Konto : Alior Bank S.A. ul. Zana 32A 20-601 Lublin
Numer identyfikacyjny banku - SWIFT: ALBPPLPW , Numer rachunku PL13249000050000453097076090

.
  © INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW    2004-2019    © WEBMASTER: STUDIO EM   .
DO GRY