Misją Instytutu Rynku Pracy jest udzielanie profesjonalnego wsparcia aktualnym i potencjalnym uczestnikom rynku pracy w ich rozwoju zawodowym w duchu poszanowania godności człowieka jako podmiotu pracy.

PROJEKTY INSTYTUTU RYNKU PRACY.TRANSFER KNOW-HOW
Z DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY


LUTY 2010
Konferencja otwierająca projekt
„Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży”

22 lutego w Hotelu Unia w Lublinie odbyła się konferencja otwierająca projekt „Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży”. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji doradców zawodowych z Polski, Ukrainy i Białorusi poprzez transfer metod z zakresu doradztwa zawodowego dla młodzieży pomiędzy 4 krajami: Polską, Norwegią, Białorusią i Ukrainą.

Konferencję otworzył prezes Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw Tomasz Różniak a także Lubelski Wojewódzki Komendant OHP Tomasz Piecak. Na konferencji otwierającej obecni byli przedstawiciele wszystkich organizacji partnerskich, w sumie około 50 osób. Po otwarciu konferencji przedstawiono projekt, problemy, na jakie odpowiada, jego cele i zakładane rezultaty, a także zaplanowane w projekcie działania. Następnie partnerzy zaprezentowali działalność swoich organizacji.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Drugą część konferencji stanowiły prelekcje przybliżające systemy doradztwa zawodowego we wszystkich krajach partnerskich.

Pan Fredrik Svendsen i pani Bodil Onsaker Berg zaprezentowali wysoko rozwinięty system doradztwa zawodowego w Norwegii odpowiadający na potrzeby norweskiego rynku pracy, który charakteryzuje się bezrobociem na poziomie 3% i którego uczestnicy bardzo często zmieniają pracę.

Pani Alena Prakapuk przedstawiła doradztwo zawodowe na Białorusi i problemy, na jakie to doradztwo odpowiada. Prezentacja ta stanowiła wyraźny kontrast w stosunku do poprzedniego wystąpienia, ze względu na całkiem inną sytuację społeczno-gospodarczą Białorusi i Norwegii.

Kolejnym wystąpieniem była prezentacja wyzwań, jakie stoją przed doradztwem zawodowym na Ukrainie wobec przemian społeczno-gospodarczych, jakie mają miejsce w tym kraju. Temat ten przybliżyła pani Olha Oherchuk. Słuchając prezentacji można było odnieść wrażenie, że problemy, na jakie odpowiadać powinno doradztwo zawodowe, są bardzo podobne na Ukrainie, Białorusi i w Polsce.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
POPRAWNE DZIAŁANIE POWIĘKSZEŃ NASTĄPI PO CAŁKOWITYM ZAŁADOWANIU STRONY

System doradztwa zawodowego w Polsce zaprezentowała pani Ilona Wrótniak-Terlecka, która skupiła się na działalności Ochotniczych Hufców Pracy i ich bardzo konkretnych działaniach na rzecz orientacji zawodowej młodzieży.

Zobacz także:

http://www.career.vdu.edu.ua/index.php?id=news
http://vnu.edu.ua/menu.jsp?id=9;&t=n&idd=161


RADIO ER o konferencji

Flash Player - pobierz.

Flash Player - pobierz.


RADIO LUBLIN o konferencji

Flash Player - pobierz.
Projekt „Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży”
jest projektem ponadnarodowym realizowanym od 1.01.2010r. do 31.03.2011r
na podstawie umowy zawartej z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie.
Numer umowy PL0407.

Projekt jest realizowany w partnerstwie:

Lider Projektu:
Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw,

Partnerzy:
Ochotnicze Hufce Pracy w Lublinie,
Papirbredden Karriersenter z Drammen w Norwegii,
Organizacja Obywatelska Humanitarny Most z Brześcia
Zachodnio-Ukraińskie Centrum Zasobów (ZURC) ze Lwowa
Fundacja Rozwoju Wołyńskiego Uniwersytetu im. Lesi Ukrainki z Łucka.Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię
poprzez dofinansowanie ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego


Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through
the EEA Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism

INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin, tel. +48 81 534 61 91, fax +48 81 534 61 92

eds@eds-fundacja.pl , www.irp-fundacja.pl

Konto : Alior Bank S.A. ul. Zana 32A 20-601 Lublin
Numer identyfikacyjny banku - SWIFT: ALBPPLPW , Numer rachunku PL13249000050000453097076090

.
  © INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW    2004-2019    © WEBMASTER: STUDIO EM   .
DO GRY