Misją Instytutu Rynku Pracy jest udzielanie profesjonalnego wsparcia aktualnym i potencjalnym uczestnikom rynku pracy w ich rozwoju zawodowym w duchu poszanowania godności człowieka jako podmiotu pracy.

PROJEKTY INSTYTUTU RYNKU PRACY.TRANSFER KNOW-HOW
Z DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY


LUTY 2010
Wizyta studyjna w ramach projektu
„Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży”

W dniach 23-27 lutego 2010r. odbyła się wizyta studyjna dla doradców zawodowych z Ukrainy, Białorusi, Norwegii i Polski, podczas której uczestnicy odwiedzili instytucje zajmujące się doradztwem zawodowym w Lublinie i Zamościu.

Celem wizyty studyjnej było przedstawienie doradcom zawodowym z Ukrainy, Białorusi i Norwegii systemu doradztwa zawodowego w Polsce, poprzez zapoznanie ich z przykładowymi instytucjami zajmującymi się doradztwem zawodowym dla młodzieży.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Uczestnicy wizyty odwiedzili: Środowiskowy Hufiec Pracy OHP w Lublinie, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Zamościu, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Lubelskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Biuro Karier Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji, Biuro Karier Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej. W programie był także udział w Targach Pracy, które akurat odbywały się w Lublinie.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
POPRAWNE DZIAŁANIE POWIĘKSZEŃ NASTĄPI PO CAŁKOWITYM ZAŁADOWANIU STRONY

Ponieważ projekt „Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży” rozpoczął się niedawno, bardzo ważną częścią wizyty studyjnej było szczegółowe planowanie działań w ramach projektu, przede wszystkim planowanie merytoryczne warsztatów dla doradców zawodowych.

Zobacz także:

http://www.career.vdu.edu.ua/index.php?id=news
http://vnu.edu.ua/menu.jsp?id=9;&t=n&idd=161
Projekt „Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży”
jest projektem ponadnarodowym realizowanym od 1.01.2010r. do 31.03.2011r
na podstawie umowy zawartej z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie.
Numer umowy PL0407.

Projekt jest realizowany w partnerstwie:

Lider Projektu:
Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw,

Partnerzy:
Ochotnicze Hufce Pracy w Lublinie,
Papirbredden Karriersenter z Drammen w Norwegii,
Organizacja Obywatelska Humanitarny Most z Brześcia
Zachodnio-Ukraińskie Centrum Zasobów (ZURC) ze Lwowa
Fundacja Rozwoju Wołyńskiego Uniwersytetu im. Lesi Ukrainki z Łucka.Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię
poprzez dofinansowanie ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego


Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through
the EEA Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism

INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin, tel. +48 81 534 61 91, fax +48 81 534 61 92

eds@eds-fundacja.pl , www.irp-fundacja.pl

Konto : Alior Bank S.A. ul. Zana 32A 20-601 Lublin
Numer identyfikacyjny banku - SWIFT: ALBPPLPW , Numer rachunku PL13249000050000453097076090

.
  © INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW    2004-2019    © WEBMASTER: STUDIO EM   .
DO GRY