Misją Instytutu Rynku Pracy jest udzielanie profesjonalnego wsparcia aktualnym i potencjalnym uczestnikom rynku pracy w ich rozwoju zawodowym w duchu poszanowania godności człowieka jako podmiotu pracy.

PROJEKTY INSTYTUTU RYNKU PRACY.TRANSFER KNOW-HOW
Z DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY


Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego

Odbyły się już pierwsze i drugie warsztaty w dniach 22.03-26.03.2010r. w Nasutowie w ramach projektu „Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży”

Warsztaty były prowadzone przez doradców zawodowych z lubelskiej, podkarpackiej i podlaskiej OHP. Celem tych zajęć było przedstawienie systemu doradztwa zawodowego w Polsce. Warsztaty rozpoczęły zajęcia integrujące poprzez zastosowanie różnych zadań i ćwiczeń. Oprócz tego tematyka poruszana na obu warsztatach obejmowała następujące zagadnienia: Samopoznanie w kontekście wyboru zawodu - rozpoznawanie cech osobowości, charakteru, temperamentu, zainteresowań, -narzędzia dokonywania samooceny, autoanaliza – wykorzystanie zalet, poprawa słabych stron, systemy (np. narzędzia psychometryczne) służące do podporządkowania cech osoby do określonych profili zawodowych .Tendencje na rynku pracy. Zawody przyszłości. Analiza metod poszukiwania pracy. Zawodowe portale społecznościowe jako jedna z najnowszych form poszukiwania zatrudnienia i wymiany informacji zawodowej.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
POPRAWNE DZIAŁANIE POWIĘKSZEŃ NASTĄPI PO CAŁKOWITYM ZAŁADOWANIU STRONY

Doradcy zawodowi z Polski, Ukrainy i Białorusi bardzo aktywnie uczestniczyli w warsztatach. Szczególnie dla uczestników z Białorusi metody pracy oraz narzędzia wykorzystywane przez doradców w Polsce były pewną nowością.

Wrażenia uczestników z warsztatów w postaci reportażu w radio zostaną wyemitowane na antenie Radia Centrum. Audycja będzie także zamieszczona na naszej stronie internetowej.

powiekszeniepowiekszenie

W przeddzień wyjazdu 25.03.2010r. po zajęciach merytorycznych wieczorem uczestnicy wzięli udział w pożegnalnym ognisku.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Następne spotkanie warsztatowe dopiero po weekendzie majowym

Projekt jest realizowany dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.Projekt „Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży”
jest projektem ponadnarodowym realizowanym od 1.01.2010r. do 31.03.2011r
na podstawie umowy zawartej z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie.
Numer umowy PL0407.

Projekt jest realizowany w partnerstwie:

Lider Projektu:
Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw,

Partnerzy:
Ochotnicze Hufce Pracy w Lublinie,
Papirbredden Karriersenter z Drammen w Norwegii,
Organizacja Obywatelska Humanitarny Most z Brześcia
Zachodnio-Ukraińskie Centrum Zasobów (ZURC) ze Lwowa
Fundacja Rozwoju Wołyńskiego Uniwersytetu im. Lesi Ukrainki z Łucka.Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię
poprzez dofinansowanie ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego


Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through
the EEA Financial Mechanism and the Norwegian Financial MechanismINSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin, tel. +48 81 534 61 91, fax +48 81 534 61 92

eds@eds-fundacja.pl , www.irp-fundacja.pl

Konto : Alior Bank S.A. ul. Zana 32A 20-601 Lublin
Numer identyfikacyjny banku - SWIFT: ALBPPLPW , Numer rachunku PL13249000050000453097076090

.
  © INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW    2004-2019    © WEBMASTER: STUDIO EM   .
DO GRY