Misją Instytutu Rynku Pracy jest udzielanie profesjonalnego wsparcia aktualnym i potencjalnym uczestnikom rynku pracy w ich rozwoju zawodowym w duchu poszanowania godności człowieka jako podmiotu pracy.

PROJEKTY INSTYTUTU RYNKU PRACY.TRANSFER KNOW-HOW
Z DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY


WRZESIEŃ 2010
Wizyta studyjna w ramach projektu
„Transfer know-how z zakresu doradztwa zawodowego dla młodzieży”

W dniach 13- 17 września odbyła się wizyta studyjna na Ukrainie. W wizycie wzięły udział osoby zaangażowane w realizację projektu- przedstawiciele partnerów oraz lidera projektu.

Wizyta na Ukrainie rozpoczęła się od miasta Łuck. Zostaliśmy zaproszeni do Wołyńskiego Obwodowego oraz Rejonowego Urzędu Pracy, gdzie mieliśmy okazję poznać zasady funkcjonowania tego typu instytucji i porównać z ich polskimi odpowiednikami. Odbyło się również spotkanie w biurze karier Wołyńskiego Uniwersytetu im. Lesi Ukrainki, gdzie dowiedzieliśmy się w jaki sposób starają się pomagać swoim studentom w kształtowaniu ich przyszłej kariery zawodowej. Poniżej znajdują się zdjęcia z tych spotkań.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
POPRAWNE DZIAŁANIE POWIĘKSZEŃ NASTĄPI PO CAŁKOWITYM ZAŁADOWANIU STRONY

Następnie wybraliśmy się do Lwowa gdzie mieliśmy okazję odwiedzenia Regionalnego Funduszu Ochrony Socjalnej Osób Niepełnosprawnych. W całej Ukrainie jest 5 takich Funduszy, znajdują się w nich specjalne sale szkoleniowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych, gdzie mogą się kształcić w kilkunastu zawodach. Są także utworzone zakłady pracy mieszczące się w owym Centrum, w którym część osób zdobywająca praktykę ma szansę pozostania. Poniżej zdjęcia przedstawiające Centrum.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Po wizycie w Centrum byliśmy także w Mikołajewskim Rejonowym Urzędzie Pracy oraz Skolewskim. Cała wizyta wywarła na nas bardzo pozytywne wrażenie. Osoba bezrobotna, która przychodzi do urzędu pracy jest w stanie bardzo łatwo się w nim odnaleźć. Na samym początku Konsultant przeprowadza z nią rozmowę, ustala przyczyny jakie złożyły się na brak zatrudnienia i stara się mu pomóc oferując odpowiednie oferty pracy. Osoba taka ma możliwość zapoznania się z portfolio pracodawców, może zostawić także swoje cv. Osoby zarejestrowane w urzędach otrzymują podobnie jak w Polsce zasiłek, mogą także otrzymać pieniądze na założenie działalności gospodarczej. W urzędach znajdują się terminale, które są przydatne zarówno dla bezrobotnych jak i pracodawców. Terminale pozwalają pracodawcy na znalezienie odpowiedniego pracownika spośród zarejestrowanych osób w zależności od wymaganych kwalifikacji i doświadczenia.


powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszenie
POPRAWNE DZIAŁANIE POWIĘKSZEŃ NASTĄPI PO CAŁKOWITYM ZAŁADOWANIU STRONY

Podsumowując można powiedzieć, że funkcjonowanie państwowych instytucji w pomocy dla osób bezrobotnych na Ukrainie jest na dobrym poziomie, natomiast brak jeszcze ściślejszej współpracy między nimi a organizacjami pozarządowymi, biurami karier. Brakuje także wyodrębnionego zawodu jak „doradca zawodowy”, który zajmowałby się pomocą w kształtowaniu ścieżki zawodowej w tego typu instytucjach. Dotychczas tą pracę wykonywali psychologowie, pedagodzy ale i osoby nie mające wykształcenia w tych kierunkach. Natomiast już zaczyna się to zmieniać.Partnerzy


Wsparcie

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu FinansowegoProjekt „Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży”
jest projektem ponadnarodowym realizowanym od 1.01.2010r. do 31.03.2011r
na podstawie umowy zawartej z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie.
Numer umowy PL0407.

Projekt jest realizowany w partnerstwie:

Lider Projektu:
Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw,

Partnerzy:
Ochotnicze Hufce Pracy w Lublinie,
Papirbredden Karriersenter z Drammen w Norwegii,
Organizacja Obywatelska Humanitarny Most z Brześcia
Zachodnio-Ukraińskie Centrum Zasobów (ZURC) ze Lwowa
Fundacja Rozwoju Wołyńskiego Uniwersytetu im. Lesi Ukrainki z Łucka.Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię
poprzez dofinansowanie ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego


Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through
the EEA Financial Mechanism and the Norwegian Financial MechanismINSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin, tel. +48 81 534 61 91, fax +48 81 534 61 92

eds@eds-fundacja.pl , www.irp-fundacja.pl

Konto : Alior Bank S.A. ul. Zana 32A 20-601 Lublin
Numer identyfikacyjny banku - SWIFT: ALBPPLPW , Numer rachunku PL13249000050000453097076090

.
  © INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW    2004-2018    © WEBMASTER: STUDIO EM   .
DO GRY