Misją Instytutu Rynku Pracy jest udzielanie profesjonalnego wsparcia aktualnym i potencjalnym uczestnikom rynku pracy w ich rozwoju zawodowym w duchu poszanowania godności człowieka jako podmiotu pracy.

PROJEKTY INSTYTUTU RYNKU PRACY.TRANSFER KNOW-HOW
Z DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY


WRZESIEŃ 2010
Warsztaty w ramach projektu
„Transfer know-how z zakresu doradztwa zawodowego dla młodzieży”

W dniach 20 - 24 września odbyły się warsztaty na Ukrainie. W zajęciach uczestniczyło 45 uczestników z 3 krajów: Polski, Ukrainy, Białorusi.

Warsztaty miały na celu pokazanie konkretnych narzędzi, metod i technik, które można wykorzystać w zakresie doradztwa zawodowego i grupowego na Ukrainie.

Zajęcia prowadzili psychologowie z Biura Karier i osoby pracujące w Urzędach Pracy. Tematyka warsztatów obejmowała m.in. możliwości poszukiwania pracy; źródła informacji dla poszukujących zatrudnienia; sposoby pracy z różnymi grupami społecznymi – młodzieżą, niepełnosprawnymi, kobietami, osobami z terenów wiejskich. Oprócz teoretycznych informacji uczestnicy mogli w praktyce przećwiczyć te metody i narzędzia na zajęciach, mieli możliwość wzięcia udziału w grze symulacyjnej dotyczącej komunikacji i wzmacniania zespołu.


powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszenie
POPRAWNE DZIAŁANIE POWIĘKSZEŃ NASTĄPI PO CAŁKOWITYM ZAŁADOWANIU STRONYPartnerzy


Wsparcie

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu FinansowegoProjekt „Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży”
jest projektem ponadnarodowym realizowanym od 1.01.2010r. do 31.03.2011r
na podstawie umowy zawartej z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie.
Numer umowy PL0407.

Projekt jest realizowany w partnerstwie:

Lider Projektu:
Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw,

Partnerzy:
Ochotnicze Hufce Pracy w Lublinie,
Papirbredden Karriersenter z Drammen w Norwegii,
Organizacja Obywatelska Humanitarny Most z Brześcia
Zachodnio-Ukraińskie Centrum Zasobów (ZURC) ze Lwowa
Fundacja Rozwoju Wołyńskiego Uniwersytetu im. Lesi Ukrainki z Łucka.Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię
poprzez dofinansowanie ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego


Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through
the EEA Financial Mechanism and the Norwegian Financial MechanismINSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin, tel. +48 81 534 61 91, fax +48 81 534 61 92

eds@eds-fundacja.pl , www.irp-fundacja.pl

Konto : Alior Bank S.A. ul. Zana 32A 20-601 Lublin
Numer identyfikacyjny banku - SWIFT: ALBPPLPW , Numer rachunku PL13249000050000453097076090

.
  © INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW    2004-2019    © WEBMASTER: STUDIO EM   .
DO GRY