Misją Instytutu Rynku Pracy jest udzielanie profesjonalnego wsparcia aktualnym i potencjalnym uczestnikom rynku pracy w ich rozwoju zawodowym w duchu poszanowania godności człowieka jako podmiotu pracy.

PROJEKTY INSTYTUTU RYNKU PRACY.TRANSFER KNOW-HOW
Z DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY


PAŹDZIERNIK 2010
Doradztwo zawodowe w Norwegii – wizyta studyjna w ramach projektu
„Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży”

W dniach 11-15 października odbywa się w Drammen w Norwegii wizyta studyjna w ramach projektu „Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży”. Biorą w niej udział przedstawiciele lidera projektu Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw, oraz partnerów: Ochotniczych Hufców Pracy, Zachodnioukraińskiego Centrum Zasobów ze Lwowa i Uniwersytetu Lesi Ukrainki z Łucka.

Wizyta ma na celu poznanie systemu doradztwa zawodowego w Norwegii i zrozumienie zasad jego funkcjonowania, jako kluczowego elementu transferu wiedzy do Ukrainy i Białorusi. Podczas wizyty reprezentanci organizacji spotkają się z doradcami zawodowymi, odwiedzą też centrum kariery i ośrodek dla osób niepełnosprawnych. Odbędzię się także otwarte spotkanie z przedstawicielami norweskich organizacji wspierających planowanie kariery dla młodzieży.
Projekt jest współfinansowany przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.Partnerzy


Wsparcie

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu FinansowegoProjekt „Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży”
jest projektem ponadnarodowym realizowanym od 1.01.2010r. do 31.03.2011r
na podstawie umowy zawartej z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie.
Numer umowy PL0407.

Projekt jest realizowany w partnerstwie:

Lider Projektu:
Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw,

Partnerzy:
Ochotnicze Hufce Pracy w Lublinie,
Papirbredden Karriersenter z Drammen w Norwegii,
Organizacja Obywatelska Humanitarny Most z Brześcia
Zachodnio-Ukraińskie Centrum Zasobów (ZURC) ze Lwowa
Fundacja Rozwoju Wołyńskiego Uniwersytetu im. Lesi Ukrainki z Łucka.Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię
poprzez dofinansowanie ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego


Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through
the EEA Financial Mechanism and the Norwegian Financial MechanismINSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin, tel. +48 81 534 61 91, fax +48 81 534 61 92

eds@eds-fundacja.pl , www.irp-fundacja.pl

Konto : Alior Bank S.A. ul. Zana 32A 20-601 Lublin
Numer identyfikacyjny banku - SWIFT: ALBPPLPW , Numer rachunku PL13249000050000453097076090

.
  © INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW    2004-2019    © WEBMASTER: STUDIO EM   .
DO GRY