Misją Instytutu Rynku Pracy jest udzielanie profesjonalnego wsparcia aktualnym i potencjalnym uczestnikom rynku pracy w ich rozwoju zawodowym w duchu poszanowania godności człowieka jako podmiotu pracy.

PROJEKTY INSTYTUTU RYNKU PRACY.TRANSFER KNOW-HOW
Z DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY


STYCZEŃ 2011
Warsztaty
z zakresu innowacyjnych metod w doradztwie zawodowym dla młodzieży
w Nasutowie k/Lublina.

W dniach 10-14 stycznia odbyły się w Nasutowie k/Lublina kolejne, ostatnie już warsztaty w ramach projektu „Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży”. Uczestnikami było 45 osób z Polski, Białorusi i Ukrainy.

Tematem warsztatów były „Innowacyjne metody doradztwa zawodowego dla młodzieży”, a zajęcia prowadzili wykwalifikowani trenerzy, psychologowie i psychoterapeuci. Podczas czterodniowego spotkania uczestnicy poznawali innowacyjne narzędzia do zastosowania w pracy z młodzieżą, jak również pracowali nad poprawą własnych umiejętności przekazywania wiedzy w sposób przystępny. Spotkanie, oprócz przekazania konkretnych metod i umiejętności było także okazją do spojrzenia na siebie jako pedagoga/trenera/doradcę zawodowego.

Niestety były to już ostatnie warsztaty z cyklu „Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży”. Kolejnym etapem będzie spotkanie ewaluacyjne w lutym oraz konferencja zamykająca projekt w marcu 2011.

Liderem projektu jest Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, a projekt jest współfinansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.Partnerzy


Wsparcie

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu FinansowegoProjekt „Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży”
jest projektem ponadnarodowym realizowanym od 1.01.2010r. do 31.03.2011r
na podstawie umowy zawartej z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie.
Numer umowy PL0407.

Projekt jest realizowany w partnerstwie:

Lider Projektu:
Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw,

Partnerzy:
Ochotnicze Hufce Pracy w Lublinie,
Papirbredden Karriersenter z Drammen w Norwegii,
Organizacja Obywatelska Humanitarny Most z Brześcia
Zachodnio-Ukraińskie Centrum Zasobów (ZURC) ze Lwowa
Fundacja Rozwoju Wołyńskiego Uniwersytetu im. Lesi Ukrainki z Łucka.Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię
poprzez dofinansowanie ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego


Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through
the EEA Financial Mechanism and the Norwegian Financial MechanismINSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin, tel. +48 81 534 61 91, fax +48 81 534 61 92

eds@eds-fundacja.pl , www.irp-fundacja.pl

Konto : Alior Bank S.A. ul. Zana 32A 20-601 Lublin
Numer identyfikacyjny banku - SWIFT: ALBPPLPW , Numer rachunku PL13249000050000453097076090

.
  © INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW    2004-2018    © WEBMASTER: STUDIO EM   .
DO GRY