Misją Instytutu Rynku Pracy jest udzielanie profesjonalnego wsparcia aktualnym i potencjalnym uczestnikom rynku pracy w ich rozwoju zawodowym w duchu poszanowania godności człowieka jako podmiotu pracy.

PROJEKTY INSTYTUTU RYNKU PRACY.TRANSFER KNOW-HOW
Z DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY


STYCZEŃ 2011
Wizyta studyjna w Białorusi

W dniach 24-28 stycznia 2011 roku międzynarodowa grupa składająca się z delegacji norweskiej, ukraińskiej i polskiej gościła na Białorusi. Wizyta obejmowała spotkania w instytucjach zajmujących  się edukacją i doradztwem zawodowym dla młodzieży.

W pierwszym dniu zorganizowane zostało spotkanie robocze w Departamencie Edukacji Brzeskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego, gdzie  uczestnicy zapoznali się ze strategią kształcenia młodzieży w okręgu brzeskim, uzyskali informacje o  poziomie  bezrobocia w regionie oraz o zawodach potrzebnych w regionie. Następnie uczestnicy udali się na spotkanie z władzami Brzeskiego Państwowego Uniwersytet im.  A.S. Puszkina (prorektorem ds. zagranicznych), gdzie rozmawiali na temat kierunków kształcenia studentów, formach aktywności naukowej i pozanaukowej oraz możliwościach współpracy międzynarodowej. Koniec pierwszego dnia  zwieńczyło zwiedzanie Brzeskiego Obwodowego Młodzieżowego Centrum Twórczości, gdzie w ponad 300 różnych sekcjach swoje zainteresowania artystyczne oraz sportowe mogą rozwijać dzieci i młodzież od 3 do 18 roku życia.

Kolejny dzień uczestnicy rozpoczęli od wizyty w Międzyszkolnym Centrum szkoleń i doradztwa zawodowego dl uczniów Brześcia. Na miejscu mogli obejrzeć kilkanaście różnych pracowni oraz sal warsztatowych, w których uczniowie  różnych szkół raz w tygodniu przygotowywuja się do pracy w danym zawodzie.  Następnie grupa międzynarodowa miała możliwość wymiany doświadczeń w Miejskim Centrum Zatrudnienia i Szkolenia dla Osób Bezrobotnych, gdzie rozmawiała z dyrektorami poszczególnych działów centrum odpowiedzialnych za organizowanie specjalistycznych kursów zawodowych, a następnie oglądała pracownie w których odbywa się praktyczne kształcenie bezrobotnych.

W przedostatnim dniu wizyty uczestnikom zaproponowano wyjazd do Kameniuk, gdzie odbyło się spotkanie robocze w szkole średniej o profilu ekologicznym, mieszczącej się na terenie Puszczy Białowieskiej. Dyrektor szkoły zaprezentował program kształcenia dzieci i młodzieży, oprowadził uczestników po niektórych klasach, pokazał infrastrukturę szkoły, przy poczęstunku dyskutowano również o aspektach przyrodniczych i ekologicznych regionu.

W  programie nie zabrakło także fakultatywnych zajęć i wycieczek. Dla chętnych uczestników zorganizowano zwiedzanie kompleksu Twierdzy Brzeskiej oraz samego  miasta Brześcia wraz z Muzeum Miejskim. W kolejnych dniach  delegacja odwiedziła Puszczę Białowieską  i Muzeum Przyrodnicze Parku Narodowego , a pod koniec wizyty miała możliwość zapoznania się z historią miasta Kobryń oraz ze zbiorami Muzeum Aleksandra Suworowa.

Wizyta zakończyła się miłych akcentem. Organizatorzy pożegnali delegację uroczystą kolacją podczas której wystąpił zespół pieśni i tańca z Kobrynia.

W trakcie ostatniego wspólnego spotkania przed wyjazdem delegacji podsumowano całość wizyty, wymieniono informacje i doświadczenia , sformułowano wnioski końcowe.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszenie
powiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
POPRAWNE DZIAŁANIE POWIĘKSZEŃ NASTĄPI PO CAŁKOWITYM ZAŁADOWANIU STRONY

Partnerzy


Wsparcie

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu FinansowegoProjekt „Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży”
jest projektem ponadnarodowym realizowanym od 1.01.2010r. do 31.03.2011r
na podstawie umowy zawartej z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie.
Numer umowy PL0407.

Projekt jest realizowany w partnerstwie:

Lider Projektu:
Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw,

Partnerzy:
Ochotnicze Hufce Pracy w Lublinie,
Papirbredden Karriersenter z Drammen w Norwegii,
Organizacja Obywatelska Humanitarny Most z Brześcia
Zachodnio-Ukraińskie Centrum Zasobów (ZURC) ze Lwowa
Fundacja Rozwoju Wołyńskiego Uniwersytetu im. Lesi Ukrainki z Łucka.Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię
poprzez dofinansowanie ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego


Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through
the EEA Financial Mechanism and the Norwegian Financial MechanismINSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin, tel. +48 81 534 61 91, fax +48 81 534 61 92

eds@eds-fundacja.pl , www.irp-fundacja.pl

Konto : Alior Bank S.A. ul. Zana 32A 20-601 Lublin
Numer identyfikacyjny banku - SWIFT: ALBPPLPW , Numer rachunku PL13249000050000453097076090

.
  © INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW    2004-2019    © WEBMASTER: STUDIO EM   .
DO GRY