Misją Instytutu Rynku Pracy jest udzielanie profesjonalnego wsparcia aktualnym i potencjalnym uczestnikom rynku pracy w ich rozwoju zawodowym w duchu poszanowania godności człowieka jako podmiotu pracy.

LABOUR MARKET INSTITUTE’S PROJECT.TRANSFER OF KNOW-HOW
ON PROFESSIONAL COUNSELING FOR YOUNG PEOPLE


STYCZEŃ 2011
Wizyta studyjna w Białorusi

W dniach 24-28 stycznia 2011 roku międzynarodowa grupa składająca się z delegacji norweskiej, ukraińskiej i polskiej gościła na Białorusi. Wizyta obejmowała spotkania w instytucjach zajmujących  się edukacją i doradztwem zawodowym dla młodzieży.

W pierwszym dniu zorganizowane zostało spotkanie robocze w Departamencie Edukacji Brzeskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego, gdzie  uczestnicy zapoznali się ze strategią kształcenia młodzieży w okręgu brzeskim, uzyskali informacje o  poziomie  bezrobocia w regionie oraz o zawodach potrzebnych w regionie. Następnie uczestnicy udali się na spotkanie z władzami Brzeskiego Państwowego Uniwersytet im.  A.S. Puszkina (prorektorem ds. zagranicznych), gdzie rozmawiali na temat kierunków kształcenia studentów, formach aktywności naukowej i pozanaukowej oraz możliwościach współpracy międzynarodowej. Koniec pierwszego dnia  zwieńczyło zwiedzanie Brzeskiego Obwodowego Młodzieżowego Centrum Twórczości, gdzie w ponad 300 różnych sekcjach swoje zainteresowania artystyczne oraz sportowe mogą rozwijać dzieci i młodzież od 3 do 18 roku życia.

Kolejny dzień uczestnicy rozpoczęli od wizyty w Międzyszkolnym Centrum szkoleń i doradztwa zawodowego dl uczniów Brześcia. Na miejscu mogli obejrzeć kilkanaście różnych pracowni oraz sal warsztatowych, w których uczniowie  różnych szkół raz w tygodniu przygotowywuja się do pracy w danym zawodzie.  Następnie grupa międzynarodowa miała możliwość wymiany doświadczeń w Miejskim Centrum Zatrudnienia i Szkolenia dla Osób Bezrobotnych, gdzie rozmawiała z dyrektorami poszczególnych działów centrum odpowiedzialnych za organizowanie specjalistycznych kursów zawodowych, a następnie oglądała pracownie w których odbywa się praktyczne kształcenie bezrobotnych.

W przedostatnim dniu wizyty uczestnikom zaproponowano wyjazd do Kameniuk, gdzie odbyło się spotkanie robocze w szkole średniej o profilu ekologicznym, mieszczącej się na terenie Puszczy Białowieskiej. Dyrektor szkoły zaprezentował program kształcenia dzieci i młodzieży, oprowadził uczestników po niektórych klasach, pokazał infrastrukturę szkoły, przy poczęstunku dyskutowano również o aspektach przyrodniczych i ekologicznych regionu.

W  programie nie zabrakło także fakultatywnych zajęć i wycieczek. Dla chętnych uczestników zorganizowano zwiedzanie kompleksu Twierdzy Brzeskiej oraz samego  miasta Brześcia wraz z Muzeum Miejskim. W kolejnych dniach  delegacja odwiedziła Puszczę Białowieską  i Muzeum Przyrodnicze Parku Narodowego , a pod koniec wizyty miała możliwość zapoznania się z historią miasta Kobryń oraz ze zbiorami Muzeum Aleksandra Suworowa.

Wizyta zakończyła się miłych akcentem. Organizatorzy pożegnali delegację uroczystą kolacją podczas której wystąpił zespół pieśni i tańca z Kobrynia.

W trakcie ostatniego wspólnego spotkania przed wyjazdem delegacji podsumowano całość wizyty, wymieniono informacje i doświadczenia , sformułowano wnioski końcowe.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszenie
powiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
POPRAWNE DZIAŁANIE POWIĘKSZEŃ NASTĄPI PO CAŁKOWITYM ZAŁADOWANIU STRONY
PARTNERS


FINANCIAL SUPPORT


Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Financial Mechanism and the Norwegian Financial MechanismProject “Transfer of know-how on professional counseling for young people”
is an international project that is being implemented
between 01.01.2010 and 31.03.2011
basing on agreement with Implementing Authority for European Programmes nr PL0407

Project is being implemented in partnership.:

PROJECT’S LEADER:
European Meeting Centre – Nowy Staw Foundation,

PROJECT’S PARTNERS:
Ochotnicze Hufce Pracy from Lublin, Poland
Papirbredden Karriersenter from Drammen, Norway
Humanitarian Bridge from Brest, Belarus
Western Ukraine Centre of Resources (ZURC) from Lviv, Ukraine
Development Foundation of Lesa Ukrainka University from Luck, Ukraine
Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through
the EEA Financial Mechanism and the Norwegian Financial MechanismINSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin, tel. +48 81 534 61 91, fax +48 81 534 61 92

eds@eds-fundacja.pl , www.irp-fundacja.pl

Konto : Alior Bank S.A. ul. Zana 32A 20-601 Lublin
Numer identyfikacyjny banku - SWIFT: ALBPPLPW , Numer rachunku PL13249000050000453097076090

.
  © INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW    2004-2018    © WEBMASTER: STUDIO EM   .
DO GRY