Misją Instytutu Rynku Pracy jest udzielanie profesjonalnego wsparcia aktualnym i potencjalnym uczestnikom rynku pracy w ich rozwoju zawodowym w duchu poszanowania godności człowieka jako podmiotu pracy.

ПРОЕКТЫ ИНСТИТУТА РЫНКА ТРУДА
ТРАНСФЕРТ KNOW-HOW
ПО ПРОФКОНСУЛЬТИРОВАНИЮ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

Радиорепортажи, записанные в рамках проекта
«Трансфер know-how по профконсультированию для молодежи»

Zapraszamy do zapoznania się z audycjami radiowymi nagranymi w ramach projektu „Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży”

Pierwsza audycja została nagrana w Nasutowie w trakcie odbywających się tam marcowych warsztatów. Reportaż nagrany przez lubelskie Radio Centrum, zawiera wypowiedzi uczestników projektu „Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży” odnoszące się do merytoryki zajęć, ale i wrażeń szczególnie Białorusinów i Ukraińców z ich pobytu w Polsce.

Zapraszamy do posłuchania audycji
wyemitowanej na antenie Radia Centrum:

Flash Player - pobierz.

Kolejny materiał radiowy jest zapisem wywiadu jakiego udzielił Mateusz Małyska, pracownik projektu „Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży” dla stacji Polskie Radio dla Zagranicy. Radio to nadaje codziennie w 7 językach a audycje są retransmitowane przez liczne stacje zagraniczne.

Zapraszamy do posłuchania audycji
wyemitowanej na antenie Polskiego Radia dla Zagranicy:

Flash Player - pobierz.Partnerzy


Wsparcie

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu FinansowegoПроект „Трансферт Know-How по профконсультированию для молодежи”
является международным проектом, реализованным
от 1.01.2010г. до 31.03.2011г.
на основании договора, заключенного с Коммитетом
по Внедрению Европейских Программ
Номер договора PL0407.

Проект реализуется в партнёрстве:

Лидер Проекта:
Европейский Дом Встреч-Фонд Новый Став,

Партнёры:
Добровольные Трудовые Отряды в Люблине,
Papirbredden Karriersenter из Драммен в Норвегии,
Общественная Организация «Гуманитарный Мост» из Бреста
Западнио-Украинский Ресурсный Центр (ЗУРЦ) из Львова
Фон Развития Волынского Университета им. Леси Украинки из Луцка.

Поддержка оказана Исландией, Лихтенштейном и Норвегией,
благодаря дофинансированию со средств
Финансового Механизма Европейской Экономической Зоны
и Норвежского Финансового Механизма

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through
the EEA Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism


INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin, tel. +48 81 534 61 91, fax +48 81 534 61 92

eds@eds-fundacja.pl , www.irp-fundacja.pl

Konto : Alior Bank S.A. ul. Zana 32A 20-601 Lublin
Numer identyfikacyjny banku - SWIFT: ALBPPLPW , Numer rachunku PL13249000050000453097076090

.
  © INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW    2004-2018    © WEBMASTER: STUDIO EM   .
DO GRY