Misją Instytutu Rynku Pracy jest udzielanie profesjonalnego wsparcia aktualnym i potencjalnym uczestnikom rynku pracy w ich rozwoju zawodowym w duchu poszanowania godności człowieka jako podmiotu pracy.

ПРОЕКТЫ ИНСТИТУТА РЫНКА ТРУДА
ТРАНСФЕРТ KNOW-HOW
ПО ПРОФКОНСУЛЬТИРОВАНИЮ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

STYCZEŃ 2011
Wizyta studyjna w Białorusi

W dniach 24-28 stycznia 2011 roku międzynarodowa grupa składająca się z delegacji norweskiej, ukraińskiej i polskiej gościła na Białorusi. Wizyta obejmowała spotkania w instytucjach zajmujących  się edukacją i doradztwem zawodowym dla młodzieży.

W pierwszym dniu zorganizowane zostało spotkanie robocze w Departamencie Edukacji Brzeskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego, gdzie  uczestnicy zapoznali się ze strategią kształcenia młodzieży w okręgu brzeskim, uzyskali informacje o  poziomie  bezrobocia w regionie oraz o zawodach potrzebnych w regionie. Następnie uczestnicy udali się na spotkanie z władzami Brzeskiego Państwowego Uniwersytet im.  A.S. Puszkina (prorektorem ds. zagranicznych), gdzie rozmawiali na temat kierunków kształcenia studentów, formach aktywności naukowej i pozanaukowej oraz możliwościach współpracy międzynarodowej. Koniec pierwszego dnia  zwieńczyło zwiedzanie Brzeskiego Obwodowego Młodzieżowego Centrum Twórczości, gdzie w ponad 300 różnych sekcjach swoje zainteresowania artystyczne oraz sportowe mogą rozwijać dzieci i młodzież od 3 do 18 roku życia.

Kolejny dzień uczestnicy rozpoczęli od wizyty w Międzyszkolnym Centrum szkoleń i doradztwa zawodowego dl uczniów Brześcia. Na miejscu mogli obejrzeć kilkanaście różnych pracowni oraz sal warsztatowych, w których uczniowie  różnych szkół raz w tygodniu przygotowywuja się do pracy w danym zawodzie.  Następnie grupa międzynarodowa miała możliwość wymiany doświadczeń w Miejskim Centrum Zatrudnienia i Szkolenia dla Osób Bezrobotnych, gdzie rozmawiała z dyrektorami poszczególnych działów centrum odpowiedzialnych za organizowanie specjalistycznych kursów zawodowych, a następnie oglądała pracownie w których odbywa się praktyczne kształcenie bezrobotnych.

W przedostatnim dniu wizyty uczestnikom zaproponowano wyjazd do Kameniuk, gdzie odbyło się spotkanie robocze w szkole średniej o profilu ekologicznym, mieszczącej się na terenie Puszczy Białowieskiej. Dyrektor szkoły zaprezentował program kształcenia dzieci i młodzieży, oprowadził uczestników po niektórych klasach, pokazał infrastrukturę szkoły, przy poczęstunku dyskutowano również o aspektach przyrodniczych i ekologicznych regionu.

W  programie nie zabrakło także fakultatywnych zajęć i wycieczek. Dla chętnych uczestników zorganizowano zwiedzanie kompleksu Twierdzy Brzeskiej oraz samego  miasta Brześcia wraz z Muzeum Miejskim. W kolejnych dniach  delegacja odwiedziła Puszczę Białowieską  i Muzeum Przyrodnicze Parku Narodowego , a pod koniec wizyty miała możliwość zapoznania się z historią miasta Kobryń oraz ze zbiorami Muzeum Aleksandra Suworowa.

Wizyta zakończyła się miłych akcentem. Organizatorzy pożegnali delegację uroczystą kolacją podczas której wystąpił zespół pieśni i tańca z Kobrynia.

W trakcie ostatniego wspólnego spotkania przed wyjazdem delegacji podsumowano całość wizyty, wymieniono informacje i doświadczenia , sformułowano wnioski końcowe.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszenie
powiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
POPRAWNE DZIAŁANIE POWIĘKSZEŃ NASTĄPI PO CAŁKOWITYM ZAŁADOWANIU STRONYPartnerzy


Wsparcie

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu FinansowegoПроект „Трансферт Know-How по профконсультированию для молодежи”
является международным проектом, реализованным
от 1.01.2010г. до 31.03.2011г.
на основании договора, заключенного с Коммитетом
по Внедрению Европейских Программ
Номер договора PL0407.

Проект реализуется в партнёрстве:

Лидер Проекта:
Европейский Дом Встреч-Фонд Новый Став,

Партнёры:
Добровольные Трудовые Отряды в Люблине,
Papirbredden Karriersenter из Драммен в Норвегии,
Общественная Организация «Гуманитарный Мост» из Бреста
Западнио-Украинский Ресурсный Центр (ЗУРЦ) из Львова
Фон Развития Волынского Университета им. Леси Украинки из Луцка.

Поддержка оказана Исландией, Лихтенштейном и Норвегией,
благодаря дофинансированию со средств
Финансового Механизма Европейской Экономической Зоны
и Норвежского Финансового Механизма

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through
the EEA Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism


INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin, tel. +48 81 534 61 91, fax +48 81 534 61 92

eds@eds-fundacja.pl , www.irp-fundacja.pl

Konto : Alior Bank S.A. ul. Zana 32A 20-601 Lublin
Numer identyfikacyjny banku - SWIFT: ALBPPLPW , Numer rachunku PL13249000050000453097076090

.
  © INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW    2004-2018    © WEBMASTER: STUDIO EM   .
DO GRY