Misją Instytutu Rynku Pracy jest udzielanie profesjonalnego wsparcia aktualnym i potencjalnym uczestnikom rynku pracy w ich rozwoju zawodowym w duchu poszanowania godności człowieka jako podmiotu pracy.

PROJEKTY INSTYTUTU RYNKU PRACY

ТРАНСФЕР НОУ-ХАУ
З ПРОФЕСІЙНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ МОЛОДІ


Reportaże radiowe
nagrane w ramach projektu
„Трансфер ноу-хау з професійного консультування молоді”

Zapraszamy do zapoznania się z audycjami radiowymi nagranymi w ramach projektu „Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży”

Pierwsza audycja została nagrana w Nasutowie w trakcie odbywających się tam marcowych warsztatów. Reportaż nagrany przez lubelskie Radio Centrum, zawiera wypowiedzi uczestników projektu „Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży” odnoszące się do merytoryki zajęć, ale i wrażeń szczególnie Białorusinów i Ukraińców z ich pobytu w Polsce.

Zapraszamy do posłuchania audycji
wyemitowanej na antenie Radia Centrum:

Flash Player - pobierz.

Kolejny materiał radiowy jest zapisem wywiadu jakiego udzielił Mateusz Małyska, pracownik projektu „Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży” dla stacji Polskie Radio dla Zagranicy. Radio to nadaje codziennie w 7 językach a audycje są retransmitowane przez liczne stacje zagraniczne.

Zapraszamy do posłuchania audycji
wyemitowanej na antenie Polskiego Radia dla Zagranicy:

Flash Player - pobierz.Partnerzy


Wsparcie

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu FinansowegoПроект «Трансфер ноу-хау з професійного консультування молоді»
є транснаціональним проектом реалізованим від 1.01.2010r. do 31.03.2011 р.
на підставі умови підписаної в Органом Впроваджуючим Європейські Програми.
Номер умови PL0407.

Проект реалізований в партнерстві:
Лідер проекту
Європейський Дім Зустрічей – Фундація Новий Став

Партнери:
Добровільні Загони Праці в Любіні
Papirbredden Karriersenter з Драммен в Норвегії
Громадянська Організація Гуманітарний Міст з Бресту
Західно-український центр засобів (ЗУЦЗ) зі Львова
Фонд Розвитку Волинського Університету ім. Лесі Українки з Луцька

ППідтримка надана з Ісландії, Ліхтенштейну і Норвегії
у вигляді дофінансування з засобів
Фінансового Механізму Европейського Економічного Регіону
і Норвезького Фінансового Механізму

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through
the EEA Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism


INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin, tel. +48 81 534 61 91, fax +48 81 534 61 92

eds@eds-fundacja.pl , www.irp-fundacja.pl

Konto : Alior Bank S.A. ul. Zana 32A 20-601 Lublin
Numer identyfikacyjny banku - SWIFT: ALBPPLPW , Numer rachunku PL13249000050000453097076090

.
  © INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW    2004-2018    © WEBMASTER: STUDIO EM   .
DO GRY