Misją Instytutu Rynku Pracy jest udzielanie profesjonalnego wsparcia aktualnym i potencjalnym uczestnikom rynku pracy w ich rozwoju zawodowym w duchu poszanowania godności człowieka jako podmiotu pracy.

PROJEKTY INSTYTUTU RYNKU PRACY

ТРАНСФЕР НОУ-ХАУ
З ПРОФЕСІЙНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ МОЛОДІ


ОПИС ПРОЕКТУ

Проект «Трансфер ноу-хау із професійного консультування для молоді» є транснаціональним проектом, реалізованим від 1.01.2010 р. до 31.03.2011 р. на підставі угоди, підписаної з Органом, який впроваджує Європейські Програми.

Проект реалізований у партнерстві: Лідер Проекту – Європейський Дім Зустрічей – Новий Став, партнери: Добровільні Загони Праці у Любліні, Папірбредден Каррієрсентер із Драммен у Норвегії, Громадська Організація - Гуманітарний Міст із Бреста, а також Західноукраїнський Центр Засобів (ЗУЦЗ) зі Львова та Фонд Розвитку Волинського Університету ім. Лесі Українки з Луцька.

Концепція реалізації цього проекту зродилася з браку практичного знання, а також потреб, заявлених через професійних консультантів із Польщі, Білорусії та України. До причин недостатньо розвиненої системи професійних консультацій можна віднести недостатні кваліфікації, брак доступу до конкретних інструментів. Особливо, на Україні та на Білорусії система консультування знаходиться на етапі розвитку. З’являються бюро кар’єр, а професія «професійний консультант» не відокремлюється – консультації для молоді проводяться психологами та соціальними викладачами, швидше за все в нерегулярний спосіб, а не систематичний. Партнерство із Норвегією є засадою у контексті досконалого функціонування системи професійного консультування та широкої сфери методів та практичних рішень у в/з області.

Мета:

  • Підвищення кваліфікації представників у сфері методів допомоги молоді у плануванні кар’єри та на шляху до ринку праці.
  • Передача та адаптація методів та інструментів праці із молоддю між партнерськими країнами.
  • Промоція добрих практик, цікавих ідей у сфері професійного консультування.
  • Нав’язування партнерства і формування мережі співпраці осіб та установ, що займаються професійним консультуванням.

Дії у рамках проекту:

  1. Вступна конференція
  2. Цикл семінарів: 6 – у Польщі, 2 – в Україні, 2 – в Білорусії
  3. Стаж для учасників з Білорусії та України в Польщі
  4. Заключна конференція

Адресати:

Проект створений для професійних консультантів, психологів та викладачів, які працюють із молоддю у сфері планування кар’єри та на шляху до ринку праці з Польщі, України та Білорусії.

У рамах проекту створяться методичні зошити, що включають у себе методи та інструменти , які використовуються у партнерських країнах, а також брошура, що повідомляє про цікаві проекти, реалізовані у партнерських країнах, що має на меті розвинути добру практику у сфері професійного консультування для молоді. Матеріали ДЗП: 2 освітні програми та портфоліо кар’єри.

Виникне Інтернет платформа в 4-рьох мовах: польською, англійською, білоруською та українською. Включатиме, між іншим, базу методів, мультимедійну допомогу, внутрішню пошту, форум, модуль для управління та спостереження проекту, завдяки чому буде можливим стабільний та ефективний обмін досвідом з області професійного консультування для молоді між партнерськими країнами, а також складатиме основу для підтримання співпраці між ними.Проект «Трансфер ноу-хау з професійного консультування молоді»
є транснаціональним проектом реалізованим від 1.01.2010r. do 31.03.2011 р.
на підставі умови підписаної в Органом Впроваджуючим Європейські Програми.
Номер умови PL0407.

Проект реалізований в партнерстві:
Лідер проекту
Європейський Дім Зустрічей – Фундація Новий Став

Партнери:
Добровільні Загони Праці в Любіні
Papirbredden Karriersenter з Драммен в Норвегії
Громадянська Організація Гуманітарний Міст з Бресту
Західно-український центр засобів (ЗУЦЗ) зі Львова
Фонд Розвитку Волинського Університету ім. Лесі Українки з Луцька

ППідтримка надана з Ісландії, Ліхтенштейну і Норвегії
у вигляді дофінансування з засобів
Фінансового Механізму Европейського Економічного Регіону
і Норвезького Фінансового Механізму

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through
the EEA Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism
INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin, tel. +48 81 534 61 91, fax +48 81 534 61 92

eds@eds-fundacja.pl , www.irp-fundacja.pl

Konto : Alior Bank S.A. ul. Zana 32A 20-601 Lublin
Numer identyfikacyjny banku - SWIFT: ALBPPLPW , Numer rachunku PL13249000050000453097076090

.
  © INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW    2004-2018    © WEBMASTER: STUDIO EM   .
DO GRY