Misją Instytutu Rynku Pracy jest udzielanie profesjonalnego wsparcia aktualnym i potencjalnym uczestnikom rynku pracy w ich rozwoju zawodowym w duchu poszanowania godności człowieka jako podmiotu pracy.

PROJEKTY INSTYTUTU RYNKU PRACY
 
POINFORMUJ ZNAJOMYCH
"NOWOCZESNE KADRY - NOWOCZESNA SZKOƁA"

ZAPYTANIA OFERTOWE

"Nowoczesne Kadry - Nowoczesna SzkoƂa"
Zapraszamy do udziaƂu w postępowaniu na wybór Wykonawcy zadania polegającego na przygotowaniu projektu typograficznego, wykonaniu skƂadu i druku publikacji edukacyjnej w ramach projektu "Nowoczesne Kadry - Nowoczesna SzkoƂa".

Zapytanie ofertowe PDF ,
ZaƂacznik nr 1 MSWord ; ZaƂacznik nr 1 MSWord ; ZaƂacznik nr 1 MSWord

 


Projekt „Nowoczesne Kadry - Nowoczesna SzkoƂa”
wspóƂfinansowany ze ƛrodków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu SpoƂecznego
w ramach Programu Operacyjnego KapitaƂ Ludzki
www.europa.eu www.efs.gov.pl

INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin, tel. +48 81 534 61 91, fax +48 81 534 61 92

eds@eds-fundacja.pl , www.irp-fundacja.pl

Konto : Alior Bank S.A. ul. Zana 32A 20-601 Lublin
Numer identyfikacyjny banku - SWIFT: ALBPPLPW , Numer rachunku PL13249000050000453097076090

.
  © INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW    2004-2019    © WEBMASTER: STUDIO EM   .
DO GÓRY