Misją Instytutu Rynku Pracy jest udzielanie profesjonalnego wsparcia aktualnym i potencjalnym uczestnikom rynku pracy w ich rozwoju zawodowym w duchu poszanowania godności człowieka jako podmiotu pracy.

PROJEKTY INSTYTUTU RYNKU PRACY
AKTYWIZACJA, SPECJALIZACJA, PRAKTYKA - PROMOCJA ZATRUDNIENIA KOBIET
KALENDARZ PROJEKTU


LISTOPAD 2007
Egzaminy czeladnicze Pań z kursu fryzjerskiego (z elementami wizażu).

W lubelskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości odbyły się egzaminy czeladnicze Pań z kursu fryzjerskiego (z elementami wizażu). Dzięki pozytywnemu zdaniu części praktycznej i testu teoretycznego beneficjentki uzyskały prawo wykonywania zawodu. Potwierdziły tym samym wysokie umiejętności nabyte podczas stażu zawodowego w salonie „Mona - Styl” u Pani Janiny Ostasz.


IRPIRPIRPIRPIRPIRPIRP
IRPIRPIRPIRPIRPIRPIRP
IRPIRPIRPIRPIRPIRPIRP
KLIKNIĘCIE NA OBRAZEK POWODUJE JEGO POWIĘKSZENIE


Trwają staże, w miesiącu listopadzie z tej formy przygotowania zawodowego korzysta nadal 27 Pań.


Projekt „Aktywizacja, Specjalizacja, Praktyka-promocja zatrudnienia kobiet”
realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
przez Europejski Dom Spotkań-Fundację Nowy Staw w Lublinie, nadzorowany przez
Departament Wdrażania EFS w MPiPS


INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin, tel. +48 81 534 61 91, fax +48 81 534 61 92

eds@eds-fundacja.pl , www.irp-fundacja.pl

Konto : Alior Bank S.A. ul. Zana 32A 20-601 Lublin
Numer identyfikacyjny banku - SWIFT: ALBPPLPW , Numer rachunku PL13249000050000453097076090

.
  © INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW    2004-2019    © WEBMASTER: STUDIO EM   .
DO GRY