Misją Instytutu Rynku Pracy jest udzielanie profesjonalnego wsparcia aktualnym i potencjalnym uczestnikom rynku pracy w ich rozwoju zawodowym w duchu poszanowania godności człowieka jako podmiotu pracy.

PROJEKTY INSTYTUTU RYNKU PRACY
AKTYWIZACJA, SPECJALIZACJA, PRAKTYKA - PROMOCJA ZATRUDNIENIA KOBIET
KALENDARZ PROJEKTU


LUTY 2008
SEMINARIUM PODSUMOWUJĄCE PROJEKT

Serdecznie zapraszamy na seminarium podsumowujące projekt „Aktywizacja, Specjalizacja, Praktyka – promocja zatrudnienia kobiet”, które odbędzie się w dniu 26 lutego 2008r. w Ośrodku Szkoleniowo – Konferencyjnym Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw w Nasutowie k/Lublina.


Szanowni Państwo,

Instytut Rynku Pracy - Fundacja Nowy Staw ma zaszczyt zaprosić na seminarium podsumowujące projekt „Aktywizacja, Specjalizacja, Praktyka – promocja zatrudnienia kobiet”, które odbędzie się w dniu 26 lutego 2008r. w Ośrodku Szkoleniowo – Konferencyjnym Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw w Nasutowie k/Lublina. W spotkaniu będą także uczestniczyć oprócz polskich, białoruskie i ukraińskie organizacje pozarządowe zajmujące się aktywizacją kobiet.

Celem spotkania jest podsumowanie realizacji projektu, prezentacja jego rezultatów a także refleksja nad sytuacją kobiet na rynku pracy w Polsce, Ukrainie i Białorusi oraz przedstawienie różnych form aktywizacji zawodowej kobiet. Spotkanie organizacji pozarządowych z regionów przygranicznych będzie okazją do wymiany doświadczeń i promocji Dobrych Praktyk, zwiększenia zaangażowania tychże organizacji we współpracę transgraniczną oraz nawiązywania sieci partnerstw w tym obszarze.

Uczestnikom spotkania zapewniamy transport na trasie Lublin – Nasutów – Lublin. Wyjazd z Lublina: 26.02.08 godz. 11.15 (z parkingu przy Urzędzie Marszałkowskim, ul. Czechowska), wyjazd z Nasutowa: 26.02.08 godz.19.30

W razie jakichkolwiek pytań – prosimy o kontakt: Katarzyna Kańczugowska tel. 081 536 10 91
Proszę o potwierdzenie przybycia mailem: k.kanczugowska@irp-fundacja.pl

Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy do udziału w w/w przedsięwzięciu.

Łącząc wyrazy szacunku,
Katarzyna Kańczugowska
Koordynator projektu


PROGRAM

Podsumowanie projektu „Aktywizacja, Specjalizacja, Praktyka – promocja zatrudnienia kobiet”
Polsko – ukraińsko – białoruskie seminarium dla organizacji pozarządowych z zakresu aktywizacji kobiet na rynku pracy

26.02.2008 Nasutów

12:00 – 12:15
Rozpoczęcie, powitanie uczestników

12.15 – 13.15
Podsumowanie realizacji projektu w ramach SPO RZL 1.6 : „Aktywizacja, Specjalizacja, Praktyka – promocja zatrudnienia kobiet” - koordynator projektu - Katarzyna Kańczugowska, Instytut Rynku Pracy – Fundacja Nowy Staw

13.15 – 13.30
Przerwa na kawę

13.30 – 14.15
Spotkanie z uczestniczkami projektu „Aktywizacja, Specjalizacja, Praktyka – promocja zatrudnienia kobiet”

14.15 – 15.00
Rozwiązania w firmie sprzyjające zatrudnianiu kobiet – Przemysław Jaśkiewicz, Centrum Języków Obcych OK.

15.00 – 15.30
Obiad

15.30 – 16.30
Prezentacja organizacji z Białorusi i Ukrainy

16.30 – 17.15
Wprowadzenie: Sytuacja kobiet na polskim rynku pracy

17.15 – 17.30
Przerwa kawowa

17.30 – 18.15
Sytuacja kobiet na rynku pracy na Ukrainie i Białorusi - Irina Baranowskaja , Organizacja Obywatelska “Klub kobiet biznesu”, Brześć, Białoruś

18.15 – 19.00
Polityka równych szans wobec kobiet - Marzena Bichta, doradca zawodowy

19.00
Kolacja


Projekt „Aktywizacja, Specjalizacja, Praktyka-promocja zatrudnienia kobiet”
realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
przez Europejski Dom Spotkań-Fundację Nowy Staw w Lublinie, nadzorowany przez
Departament Wdrażania EFS w MPiPS


INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin, tel. +48 81 534 61 91, fax +48 81 534 61 92

eds@eds-fundacja.pl , www.irp-fundacja.pl

Konto : Alior Bank S.A. ul. Zana 32A 20-601 Lublin
Numer identyfikacyjny banku - SWIFT: ALBPPLPW , Numer rachunku PL13249000050000453097076090

.
  © INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW    2004-2019    © WEBMASTER: STUDIO EM   .
DO GRY