Misją Instytutu Rynku Pracy jest udzielanie profesjonalnego wsparcia aktualnym i potencjalnym uczestnikom rynku pracy w ich rozwoju zawodowym w duchu poszanowania godności człowieka jako podmiotu pracy.

KONFERENCJA INAUGURUJĄCA PROJEKT


W dniu 28 czerwca 2007 r. w hotelu Mercure Unia Lublin odbyła się Konferencja Inaugurująca projekt: „Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy”.
Celem konferencji było wprowadzenie do tematyki projektu oraz charakterystyka funkcjonowania rynku pracy w regionie transgranicznym, a także nakreślenie specyfiki i uwarunkowań migracji zarobkowych w tym obszarze.

Konferencja rozpoczęła się wystąpieniem pana Konrada Konefała, dyrektora Instytutu Rynku Pracy – Fundacji Nowy Staw oraz koordynatora projektu „Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy”. Przybliżył on idee, cele i obszary działań w ramach projektu.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku – pan Leszek Czechowski w zastępstwie Pan dyrektora WUP w Lublinie - Jacka Gallanta przedstawił charakterystykę lubelskiego rynku pracy. PREZENTACJA

Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się wystąpienia naszych gości z Białorusi i Ukrainy: Pan Andriej Liavko - dyrektor organizacji obywatelskiej „Focus group” przedstawił sytuacje na białoruskim rynku pracy i jego główne problemy: problem dyskryminacji kobiet oraz małe szanse młodzieży wchodzącej na rynek pracy. Pojawiły się także kwestie migracji zarobkowej wśród młodzieży oraz zagadnienia związane z edukacją i doradztwem zawodowym na tych terenach.

Przedstawicielka Lwowskiego Centrum Poradnictwa dla Migrantów - Pani Iryna Halayko przedstawiła z kolei charakterystykę sytuacji migracyjnej na Ukrainie: czynniki warunkujące, rodzaje oraz przyczyny i skutki migracji. Zarysowany został problem handlu ludźmi. Znaczna część wystąpienia poświęcona była charakterystyce działalności Lwowskiego Centrum Poradnictwa dla Migrantów: cele jego powstania, podstawowe zadania, typologia klientów, najczęściej pojawiające się pytania oraz zasady i metody udzielania pomocy doradczej przez Centrum. PREZENTACJA

Z wielką ciekawością uczestnicy konferencji wysłuchali wystąpienia Pana dr Pawła Kaczmarczyka - przedstawiciela Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Przedstawił on obecny stan wiedzy i sporo ciekawych statystyk dotyczących migracji zarobkowych Polaków, a także ich potencjalne skutki dla polskiego rynku pracy. Pojawiło sie również pytanie: na ile Polska jest krajem imigracyjnym i co wynika z wiedzy o współczesnej mobilności zagranicznej dla polityki rynku pracy. PREZENTACJA

Prezentacja Pana Grzegorza Kozioł – przedstawiciela WST Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG IIIA/ Tacis CBC - dotycząca przyszłych możliwości współpracy w obszarze transgranicznym w nowym okresie programowania – rozpoczęła rozmowy dotyczące przyszłej współpracy partnerów obecnych podczas konferencji. PREZENTACJA

KONFERENCJA INAUGURUJĄCA: PLAN KONFERENCJI /DOKUMENT MS Word/

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami medialnymi z naszego spotkania : MEDIA o NAS

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

KLIKNIĘCIE NA ZDJĘCIE POWODUJE JEGO POWIĘKSZENIE

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach inicjatywy wspólnotowej INTERREG Unii Europejskiej
INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin, tel. +48 81 534 61 91, fax +48 81 534 61 92

eds@eds-fundacja.pl , www.irp-fundacja.pl

Konto : Alior Bank S.A. ul. Zana 32A 20-601 Lublin
Numer identyfikacyjny banku - SWIFT: ALBPPLPW , Numer rachunku PL13249000050000453097076090

.
  © INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW    2004-2019    © WEBMASTER: STUDIO EM   .
DO GRY