Misją Instytutu Rynku Pracy jest udzielanie profesjonalnego wsparcia aktualnym i potencjalnym uczestnikom rynku pracy w ich rozwoju zawodowym w duchu poszanowania godności człowieka jako podmiotu pracy.

SPOTKANIA TRANSGRANICZNE
SEMINARIUM DLA PLACÓWEK EDUKACYJNYCH


W dniach 28 - 29 czerwca 2007 r. w Ośrodku Szkoleniowo – Konferencyjnym Europejskiego Domu Spotkań w Nasutowie k/Lublina odbyło się polsko – białorusko – ukraińskie seminarium dla placówek edukacyjnych zatytułowane ”Partnerstwo na rzecz rozwoju”.

Celem seminarium było wsparcie rozwoju regionalnego rynku pracy, a w szczególności instytucji zajmujących się aktywizacją zawodową młodzieży. Realizacji tego celu służyć miała promocja Dobrych Praktyk oraz nawiązywanie sieci partnerstw w tym obszarze.

Seminarium stanowiło płaszczyznę wymiany doświadczeń, metod i form dotyczących pracy z młodzieżą w dziedzinie poradnictwa zawodowego, realizowanego zarówno przez szkolne placówki edukacyjne, jak i w ramach publicznych służb zatrudnienia, a także w obszarze działań organizacji pozarządowych.

Podczas seminarium obecni byli przedstawiciele szkół średnich z Lublina i Łucka, reprezentanci uczelni wyższych z Lublina, Brześcia, Łucka i Lwowa, przedstawiciele Poradni Pscyhologiczno – Pedagogicznych z Lublin oraz organizacje pozarządowe z województwa wołyńskiego, lwowskiego i mińskiego.

Całość dyskusji moderował Pan Mirosław Górczyński – doradca zawodowy ze Szkolnego Ośrodka Kariery funkcjonującego w Lubelskim Centrum Edukacji Zawodowej w Lublinie. Podjął on również próbę zarysowania instytucjonalnego systemu wsparcia rozwoju zawodowego młodzieży w Polsce na różnych poziomach nauczania.

Wewnątrzszkolny system poradnictwa zawodowego w Polsce przedstawiła Pani Anna Wierzchowska – Szymanek. Przybliżyła również uczestnikom swoje innowacyjne pomysły z obszaru poradnictwa zawodowego, realizowane w ramach poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 3 w Radomiu.
PREZENTACJA (*ppt nr. 7 )

Natomiast ideą poradnictwa zawodowego na uczelni wyższej oraz doświadczeniami pracy ze studentami w obszarze poradnictwa rozwoju kariery – dzieliła się Pani Marzena Bichta - kierownik Biura Karier Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. PREZENTACJA

Seminarium zakończyło się wspólnym planowaniem warsztatów młodzieżowych z zakresu aktywizacji zawodowej, które odbędą się w najbliższych miesiącach w ramach projektu „Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy”.

PROGRAM SEMINARIUM /DOKUMENT MS Word/

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami medialnymi z naszego spotkania MEDIA o NAS

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

KLIKNIĘCIE NA ZDJĘCIE POWODUJE JEGO POWIĘKSZENIE

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach inicjatywy wspólnotowej INTERREG Unii Europejskiej
INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin, tel. +48 81 534 61 91, fax +48 81 534 61 92

eds@eds-fundacja.pl , www.irp-fundacja.pl

Konto : Alior Bank S.A. ul. Zana 32A 20-601 Lublin
Numer identyfikacyjny banku - SWIFT: ALBPPLPW , Numer rachunku PL13249000050000453097076090

.
  © INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW    2004-2019    © WEBMASTER: STUDIO EM   .
DO GRY