Misją Instytutu Rynku Pracy jest udzielanie profesjonalnego wsparcia aktualnym i potencjalnym uczestnikom rynku pracy w ich rozwoju zawodowym w duchu poszanowania godności człowieka jako podmiotu pracy.

SPOTKANIA TRANSGRANICZNE


16 - 19.09. 2007
POLSKO - BIAŁORUSKO - UKRAIŃSKIE WARSZTATY DLA STUDENTÓW - WOLONTARIUSZY
„Twoja kariera w Twoich rękach”


RELACJA Z WARSZTATÓW

W dniach 16-19.09.2007r. Europejski Dom Spotkań w Nasutowie był świadkiem innowacyjnego przedsięwzięcia zorganizowanego w ramach projektu „Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy”. Przez 4 dni młodzi ludzie z Polski, Białorusi i Ukrainy wzięli w swoje ręce nie tylko swoją przyszłość zawodową, ale i międzynarodową integrację ludów słowiańskich;). A nad całością czuwała koordynatorka szkolenia- Monika Doniek (Instytut Rynku Pracy - Fundacja Nowy Staw).

Pierwszy dzień warsztatów nie przewidywał wyjątkowo napiętego planu (co jednak miało się zmienić w najbliższej przyszłości). Po wspólnej obiadokolacji wszyscy uczestnicy wzięli udział w spotkaniu integracyjnym, które miało przełamać pierwsze lody. Jak się okazało- skutecznie

Dwa kolejne dni były czasem wytężonej pracy. Poniedziałek (17.09) rozpoczął się od zajęć z panem Andrzejem B. Piotrowiczem z Pomorskiego Stowarzyszenia „Wspólna Europa”. Uczestnicy seminarium mogli dowiedzieć się najważniejszych rzeczy dotyczących zarządzania projektami w organizacjach pozarządowych - na podstawie stworzonej w USA metodologii zwanej PMI (Project Management Institute). Nasz gość z Gdańska zapoznał słuchaczy przede wszystkim z samą definicją projektu, z dynamiką i złożonością procesu jego planowania i wdrażania oraz z całym „otoczeniem”, jakie wiąże się z tego typu przedsięwzięciami (m.in. kwestie personalne, budżet, konflikty i stres).

Następnie przyszedł czas na odkrywanie siebie… Warsztaty z identyfikacji swoich mocnych stron oraz predyspozycji zawodowych przeprowadziła p. Svitlana Zyma z Biura Karier Wołyńskiego Uniwersytetu im. Lesi Ukrainki w Łucku. Zajęcia wymagały wiele pracy i zaangażowania uczestników, którzy musieli stanąć oko w oko z prawdą, czy wybrana przez nich droga zawodowa jest rzeczywiście adekwatna do ich zdolności. Spodziewane efekty przyniosły również zajęcia dotyczące umiejętności interpersonalnych, takich jak: asertywność, komunikacja i autoprezentacja.

Dzień zakończył się spotkaniem z psychologiem i doradcą zawodowym z Biura Karier UMCS- panią Marzeną Bichtą. Zajęcia dotyczyły planowania kariery zawodowej - kwestii obecnie bardzo popularnej i - jak się okazało - trochę przereklamowanej. Pani psycholog przełamała wiele mitów na temat kariery zawodowej i uświadomiła uczestnikom, że każdy jest inny, a posiadanie, czy też nieposiadanie wyraźnego planu na przyszłość jest kwestią całkowicie indywidualną i zależną od charakteru człowieka.

Następnego dnia kontynuowane były zajęcia z panią Bichtą dotyczące poruszania się po rynku pracy, a także odbyły się warsztaty z przedsiębiorczości, na których również zostały przełamane pewne stereotypy - szeroko rozpowszechniane w naszej kulturze.

Po południu zaś uczestnicy mieli okazję odpocząć w niezwykle urokliwym mieście - Lublinie.

Jako że seminarium „Twoja kariera…” było spotkaniem studentów z różnych krajów, nie mogło zabraknąć warsztatów z edukacji międzykulturowej. Odbyły się one ostatniego dnia, a poprowadziła je pani Anna Moskwa z EDS- Fundacji Nowy Staw. Warsztaty te w połączeniu z indywidualną integracją dały owoc w postaci nowych przyjaźni i większego zrozumienia dla innych narodów.

Aż wreszcie przyszedł czas na podsumowanie, podczas którego wszyscy otrzymaliśmy certyfikaty uczestnictwa. I tylko żal było, że te 4 dni właśnie dobiegały końca…

Redakcja: Joanna Michałek,Polska


WIĘCEJ O WARSZTATACH
WARSZTATY W OBIEKTYWIE
OCZAMI UCZESTNIKÓW

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach inicjatywy wspólnotowej INTERREG Unii Europejskiej
INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin, tel. +48 81 534 61 91, fax +48 81 534 61 92

eds@eds-fundacja.pl , www.irp-fundacja.pl

Konto : Alior Bank S.A. ul. Zana 32A 20-601 Lublin
Numer identyfikacyjny banku - SWIFT: ALBPPLPW , Numer rachunku PL13249000050000453097076090

.
  © INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW    2004-2019    © WEBMASTER: STUDIO EM   .
DO GRY