Misją Instytutu Rynku Pracy jest udzielanie profesjonalnego wsparcia aktualnym i potencjalnym uczestnikom rynku pracy w ich rozwoju zawodowym w duchu poszanowania godności człowieka jako podmiotu pracy.

SPOTKANIA TRANSGRANICZNE


Nasutów 16 – 17.05.2008
POLSKO-BIAŁORUSKO-UKRAIŃSKA KONFERENCJA BADAWCZA
„Wybrane aspekty migracji zarobkowych Polaków, Ukraińców i Białorusinów”

W dniach 16 – 17 maja 2008 r. w Ośrodku szkoleniowo – konferencyjnym Europejskiego Domu Spotkań w Nasutowie k/Lublina odbyła się polsko – białorusko – ukraińska konferencja badawcza zatytułowana: „Wybrane aspekty migracji zarobkowych Polaków, Ukraińców i Białorusinów”.

Celem konferencji była prezentacja wyników badań prowadzonych w obszarze migracji zarobkowych. Zaprezentowane zostały badania realizowane przez Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Rynku Pracy w ramach projektu „Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy”, a także raporty z badań z innych projektów realizowanych w tym obszarze tematycznym.

Konferencja rozpoczęła się prezentacją projektu „Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy” przeprowadzoną przez dyrektora Instytutu Rynku Pracy – Konrada Konefała. Wprowadzeniem w tematykę konferencji było wystąpienie dyrektora Europe Direct w Lublinie - Jarka Szczepaniaka, który zaprezentował Europejską Politykę Sąsiedztwa i sytuację Polski w strefie Schengen.

Raport z badań dotyczący uwarunkowań, mechanizmów i skutków migracji zagranicznych z Lubelszczyzny przedstawili: dr Paweł Kaczmarczyk oraz Joanna Napierała z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego.

Następnie zaprezentowano rezultaty badań prowadzonych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim: dr Krzysztof Markowski omówił ekonomiczne i pozaekonomiczne motywy emigracji Polaków do Włoch, natomiast prof. dr hab. Zofia Kawczyńska – Butrym przedstawiła sytuację kobiety migrującej do Włoch.

Drugi dzień konferencji poświęcony był migracjom Ukraińców i Białorusinów. Maksym Filyak oraz Iryna Halyako z Zachodnioukraińskiego Centrum Zasobów (ZURC) z Lwowa przedstawili profil potencjalnego emigranta zarobkowego z obwodu lwowskiego. Natomiast o perspektywach i oczekiwaniach ukraińskiej młodzieży na rynku pracy opowiadał Vasyl Kaszewski z Wołyńskiego Centrum Zasobów.

Raport z prowadzonych w ramach projektu badań imigrantów na lubelskim rynku pracy przedstawiła Aneta Piekut z OBM Uniwersytetu Warszawskiego, natomiast Anna Moskwa z Europejskiego Domu Spotkań zaprezentowała sytuację cudzoziemskiej społeczności akademickiej w Lublinie.

Konferencję zakończyła przeprowadzona przez dr Ivannę Shubinę (Instytut Rynku Pracy – Fundacja Nowy Staw) prezentacja działalności Punktu Konsultacyjnego dla Pracodawców i Imigrantów - działającego w ramach projektu „Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy”.


IRPIRPIRPIRPIRPIRPIRP
IRPIRPIRPIRPIRPIRP
IRPIRPIRPIRPIRPIRPIRP
IRPIRPIRPIRPIRP
PRAWIDŁOWE DZIAŁANIE POWIĘKSZEŃ - PO CAŁKOWITYM ZAŁADOWANIU STRONYTAK ZAPOWIADALIŚMY KONFERENCJĘ ...

W dniach 16 – 17 maja 2008 r. w Ośrodku szkoleniowo – konferencyjnym Europejskiego Domu Spotkań w Nasutowie k/Lublina odbędzie się polsko – białorusko – ukraińska konferencja badawcza zatytułowana: „Wybrane aspekty migracji zarobkowych Polaków, Ukraińców i Białorusinów”.

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań prowadzonych w obszarze migracji zarobkowych. Zaprezentowane zostaną badania realizowane w ramach projektu „Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy” przez Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Rynku Pracy (badania gospodarstw domowych, imigrantów z Ukrainy i Białorusi oraz studentów z tych państw studiujących w Polsce), a także raporty z badań z innych projektów realizowanych w tym obszarze tematycznym.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Organizatorzy zapewniają wyżywienie, zakwaterowanie oraz transport.

Formularz zgłoszeniowy do udziału w konferencji - prosimy przesłać na adres: m.doniek@irp-fundacja.pl lub faxem: 081 536 10 94.

Ilość miejsc ograniczona – o udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

W razie jakichkolwiek pytań – prosimy o kontakt: Monika Doniek, 081 536 10 96

Serdecznie zapraszamy do udziału w w/w przedsięwzięciu!


Do pobrania:
Program konferencji /DOKUMENT MS Word/
Formularz zgłoszeniowy /DOKUMENT MS Word/

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach inicjatywy wspólnotowej INTERREG Unii Europejskiej
INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin, tel. +48 81 534 61 91, fax +48 81 534 61 92

eds@eds-fundacja.pl , www.irp-fundacja.pl

Konto : Alior Bank S.A. ul. Zana 32A 20-601 Lublin
Numer identyfikacyjny banku - SWIFT: ALBPPLPW , Numer rachunku PL13249000050000453097076090

.
  © INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW    2004-2019    © WEBMASTER: STUDIO EM   .
DO GRY