Misją Instytutu Rynku Pracy jest udzielanie profesjonalnego wsparcia aktualnym i potencjalnym uczestnikom rynku pracy w ich rozwoju zawodowym w duchu poszanowania godności człowieka jako podmiotu pracy.

SPOTKANIA TRANSGRANICZNE


12-16.05.2008
Staże pracowników ukraińskich i białoruskich Urzędów Pracy w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie

W dniach 12 – 16 maja 2008 r. w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie odbyły się wizyty studyjne pracowników Urzędów Pracy z Ukrainy i Białorusi. Uczestnikami tej wizyty były wicedyrektor Miejskiego Urzędu Pracy we Lwowie, naczelny specjalista ds. zatrudnienia oraz ds. zatrudnienia osób niepełnosprawnych z Wołyńskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łucku, naczelny specjalista ds. zatrudnienia z Miejskiego Urzędu Pracy w Łucku, pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Kowlu.

Wizyta studyjna rozpoczęła się 12 maja o godz. 9-00 uroczystym spotkaniem z Dyrekcją Urzędu. Następnie Pani Marzena Słotwińska – Kanar zaprezentowała strukturę organizacyjną i zadania realizowane przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie. Było wiele pytań, co świadczy o dużym zainteresowaniu tematem oraz o niemałym znaczeniu takich programów w wymianie międzynarodowych doświadczeń oraz prezentacji dobrych praktyk.

W drugim dniu wizyty stażyści zapoznali się z metodyką pracy z osobą bezrobotną, wykorzystywaną w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie. Prezentację metod i narzędzi w formie warsztatowej przeprowadziła Pani Marzena Słotwińska – Kanar. Po obiedzie uczestnicy wizyty studyjnej mieli okazję zwiedzać Lublin z doświadczonym przewodnikiem - Panią Luizą Dutkowiak.

Trzeci dzień był poświęcony prezentacji pracy poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu, po czym zaplanowano wycieczkę do Kazimierza Dolnego. Był to dzień pełen nowych informacji i ciekawych znajomości.

Czwarty dzień stażyści spędzili na „Targach Pracy 2008” zorganizowanych przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie wraz z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Lublinie, Centrum Edukacji i Pracy OHP, Instytutem Rynku Pracy - Fundacja Nowy Staw oraz Fundacją Fuga Mundi. Uczestnicy wizyty studyjnej mieli okazję zapoznać się z organizacją tego typu przedsięwzięcia oraz nawiązać współpracę z pracodawcami i agencjami pośrednictwa pracy.

W ostatnim dniu wizyty studyjnej stażyści, pod opieką Pani Edyty Zwierz z Miejskiego Urzędu Pracy, zapoznali się z działalnością organizacji pozarządowych działających na terenie Lublina, zajmujących się aktywizacją społeczno – zawodową osób bezrobotnych: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Lublinie, Fundacji Fuga Mundi, CIS. Następnie odbyło się spotkanie podsumowujące całą wizytę studyjną.

Podczas wizyty studyjnej w urzędzie oraz zorganizowanych wycieczek została zapewniona obsługa tłumacza – p. dr Julianny Bednarczuk. Kontaktami z uczestnikami oraz organizacją wizyty studyjnej zajmowała się dr Ivanna Shubina. Program wizyty studyjnej ułożyła p. Edyta Zwierz.

IRPIRPIRPIRPIRPIRP
IRPIRPIRPIRPIRPIRP
IRPIRPIRPIRP
PRAWIDŁOWE DZIAŁANIE POWIĘKSZEŃ - PO CAŁKOWITYM ZAŁADOWANIU STRONY


TAK ZAPOWIADALIŚMY STAŻE ...

Program wizyty studyjnej (staży)
pracowników ukraińskich i białoruskich służb zatrudnienia w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie
w ramach realizacji projektu „Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy”


Cel wizyty: trójstronna wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i wspólne omówienie problemów związanych z funkcjonowaniem cudzoziemców na polskim rynku pracy.

Termin: 12 – 16 maj 2008r.

12 maj (poniedziałek)
Spotkanie z Dyrekcją Urzędu. Zapoznanie ze strukturą organizacyjną i zadaniami realizowanymi przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie.

13 maj (wtorek)
Zapoznanie ze specyfiką pracy poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu.

14 maj (środa)
Metodyka pracy z osobą bezrobotną

15 maj (czwartek)
Udział w Targach Pracy 2008 organizowanych przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie wraz z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Lublinie, Centrum Edukacji i Pracy OHP w Lublinie, Instytutem Rynku Pracy - Fundacja Nowy Staw w Lublinie oraz Fundacją Fuga Mundi w Lublinie, w godz. 10.00 – 17.00, Sala Sportowo - Widowiskowa „Globus”

16 maj (piątek)
Wizyta w organizacjach pozarządowych działających na terenie Miasta Lublin zajmujących się aktywizacją społeczno – zawodową osób bezrobotnych. Podsumowanie wizyty studyjnej.

Do pobrania

Program wizyty studyjnej


MEDIA o STAŻACH UKRAIŃSKICH i BIAŁORUSKICH PRACOWNIKÓW URZĘDÓW PRACY

Radio Lublin : Kalkulator, gospodarka, ekonomia, pieniądze /pobierz/ lub posłuchaj

Flash Player - pobierz.


Radio Lublin : Ekonomiczne ABC /pobierz/ lub posłuchaj

Flash Player - pobierz.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach inicjatywy wspólnotowej INTERREG Unii Europejskiej
INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin, tel. +48 81 534 61 91, fax +48 81 534 61 92

eds@eds-fundacja.pl , www.irp-fundacja.pl

Konto : Alior Bank S.A. ul. Zana 32A 20-601 Lublin
Numer identyfikacyjny banku - SWIFT: ALBPPLPW , Numer rachunku PL13249000050000453097076090

.
  © INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW    2004-2019    © WEBMASTER: STUDIO EM   .
DO GRY