Misją Instytutu Rynku Pracy jest udzielanie profesjonalnego wsparcia aktualnym i potencjalnym uczestnikom rynku pracy w ich rozwoju zawodowym w duchu poszanowania godności człowieka jako podmiotu pracy.

PROJEKTY INSTYTUTU RYNKU PRACY

WRACAM DO PRACY!

NOWOŚCI W PROJEKCIE
OPIS PROJEKTU

Zakończenie realizacji projektu :
"Wracam do pracy!"

Informujemy, że z dniem 30.04.2011 r. zakończyliśmy realizację projektu.
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom, instytucjom i przedsiębiorcom, którzy zaangażowali sie w realizacje projektu. Szczególne podziękowania należą się oczywiście uczestniczkom projektu, bez których realizacja projektu byłaby niemożliwa.

Życzymy sukcesów na rynku pracy!!!

Jednocześnie informujemy, że biuro projektu "Wracam do pracy" zostało zamknięte. Wszelkie informacje uzyskają Państwo pod numerem telefonu +48 81 536 10 94

Przedłużenie staży zawodowych
W związku z oszczędnościami w projekcie istnieje możliwość przedłużenia staży zawodowego o 1 lub 2 miesiace. Osoby zainteresowane przedłużeniem staży zawodowych, proszone są o kontakt z Biurem Projektu.

Staże zawodowe
W ramach projektu „Wracam do pracy!” trwają staże zawodowe, które są realizowane w firmach prywatnych i instytucjach publicznych na terenie Mazowsza.

Projekt Wracam do pracy! realizowany jest w ramach PO KL (Poddziałanie 6.1.1) na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie.

Biuro projektu znajduje się Płocku.

UCZESTNICY
Projekt skierowany jest do 80 kobiet, które nie posiadają zatrudnienia(w tym zarejestrowane w urzędach pracy i niezarejestrowane), zgłaszające chęć podjęcia pracy, mieszkające na terenie powiatów: m. Płock, płockiego, sierpeckiego.

CEL
Celem projektu jest podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia uczestniczek projektu.

ZASADY UCZESTNICTWA
Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny!

ZAPEWIAMY: wyżywienie podczas warsztatów i szkoleń, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, stypendium szkoleniowe i stażowe, a także zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 oraz osobami zależnymi.


Projekt realizowany jest w terminie od
01.03.2010 r. do 30.04.2011 r.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

www.europa.eu www.efs.gov.plINSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin, tel. +48 81 534 61 91, fax +48 81 534 61 92

eds@eds-fundacja.pl , www.irp-fundacja.pl

Konto : Alior Bank S.A. ul. Zana 32A 20-601 Lublin
Numer identyfikacyjny banku - SWIFT: ALBPPLPW , Numer rachunku PL13249000050000453097076090

.
  © INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW    2004-2019    © WEBMASTER: STUDIO EM   .
DO GRY