Misją Instytutu Rynku Pracy jest udzielanie profesjonalnego wsparcia aktualnym i potencjalnym uczestnikom rynku pracy w ich rozwoju zawodowym w duchu poszanowania godności człowieka jako podmiotu pracy.

PROJEKTY INSTYTUTU RYNKU PRACY


ZMIANA ROLI
SZKOLENIA ZAWODOWE DLA OSÓB ODCHODZĄCYCH Z ROLNICTWA

NOWOŚCI W PROJEKCIE

21.06.2011
Konferencja podsumowującą projekt
Konferencja podsumowująca projekt była już ostatnim z działań przewidzianych w projekcie „Zmiana roli – szkolenia zawodowe dla osób odchodzących z rolnictwa”. Odbyła się ona 21 czerwca 2011r, w reprezentacyjnych wnętrzach Pałacu Czartoryskich w Lublinie. W miłej atmosferze i gronie życzliwych osób spotkaliśmy się, aby wspólnie podzielić się naszymi doświadczeniami z realizacji programu wspierającego zdobywanie nowych kwalifikacji. Wśród zaproszonych gości znaleźli się uczestnicy projektu, przedsiębiorcy, pracodawcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i stowarzyszeń działających na obszarach wiejskich.
WIĘCEJ INFORMACJI

27.04.2011
Konferencja podsumowującą projekt
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw serdecznie zaprasza na konferencję podsumowującą projekt: „Zmiana roli-szkolenia zawodowe dla osób odchodzących z rolnictwa”, która odbędzie się w dniu 21 czerwca 2011r. w godz. 10.00 – 13.00 w Pałacu Czartoryskich w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, Plac Litewski 2.
WIĘCEJ INFORMACJI - GALERIA ZDJĘĆ

27.04.2011
Szkolenia zawodowe już za nami
Wszystkim absolwentom naszych kursów zawodowych pragniemy pogratulować i podziękować za wytrwałość w uczęszczaniu na zajęcia. Szczególnie zaś paniom ze szkolenia "Krawiectwo z projektowaniem", które zakończyło się jako ostatnie.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii projektu.

31.03.2011
Kolejne szkolenia zawodowe
dobiegły końca

Uczestnicy dwóch kolejnych szkoleń mogą się pochwalić zdanym egzaminem końcowym. „Kosmetyka z elementami wizażu” oraz „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera” to kierunki dla najwytrwalszych w naszym projekcie – szkolenia trwały odpowiednio 190 i 200 godzin. Uczestnicy mieli okazję oprócz zajęć praktycznych zapewnionych podczas kursu, odbyć praktyki w takich miejscach, jak: salon kosmetyczny, księgarnie, puby, kwiaciarnie. Niebawem też odbiorą wartościowe koszyki startowe.

11.03.2011
Zakończyliśmy pierwsze z trwających
szkoleń zawodowych

Pragniemy poinformować, iż sukcesem zakończyliśmy pierwsze z trwających szkoleń zawodowych. 16 uczestników i uczestniczek kursu "Kucharz małej gastronomii z organizacją usług cateringowych" zdało egzamin końcowy.
"Świeżo upieczeni" kucharze odebrali zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych. W najbliższym czasie otrzymają zaś koszyki startowe.

ARCHIWUM PROJEKTU

OPIS PROJEKTU

Projekt „Zmiana roli – szkolenia zawodowe dla osób odchodzących z rolnictwa” realizowany jest w ramach PO KL Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie.

UCZESTNICY

Projekt skierowany jest do 80 rolników i domowników (w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników) wykonujących działalność rolniczą, zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego w gminach wiejskich, miejsko – wiejskich i miastach do 25 tys. mieszkańców, które zamierzają odejść z rolnictwa i zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe.

CEL

Celem projektu jest zapewnienie wsparcia w procesie przekwalifikowania uczestników i uczestniczek projektu w kierunku zawodów niezwiązanych z rolnictwem oraz adaptacja do wymogów lokalnego rynku pracy.

ZASADY UCZESTNICTWA

Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny!

ZAPEWNIAMY:
wyżywienie podczas warsztatów i szkoleń, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, materiały szkoleniowe. Uczestnicy projektu zostaną ubezpieczeni na czas trwania szkoleń.

Projekt realizowany jest w terminie
od 01.09.2010 do 30.06.2011


Projekt „Zmiana roli – szkolenia zawodowe dla osób odchodzących z rolnictwa”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
www.europa.eu www.efs.gov.pl

INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin, tel. +48 81 534 61 91, fax +48 81 534 61 92

eds@eds-fundacja.pl , www.irp-fundacja.pl

Konto : Alior Bank S.A. ul. Zana 32A 20-601 Lublin
Numer identyfikacyjny banku - SWIFT: ALBPPLPW , Numer rachunku PL13249000050000453097076090

.
  © INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW    2004-2019    © WEBMASTER: STUDIO EM   .
DO GRY