Misją Instytutu Rynku Pracy jest udzielanie profesjonalnego wsparcia aktualnym i potencjalnym uczestnikom rynku pracy w ich rozwoju zawodowym w duchu poszanowania godności człowieka jako podmiotu pracy.

PROJEKTY INSTYTUTU RYNKU PRACY


CZAS NA KOBIETY

AKTUALNOŚCI w PROJEKCIE

Zakończenie projektu
W dniu 30 listopada 2010 roku zakończyła się realizacja projektu"Czas na kobiety", realizowanego w ramach Działania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W projekcie udział wzięło łącznie 85 uczestniczek, mieszkanek województwa mazowieckiego. Uczestniczki brały udział we wszystkich formach wsparcia realizowanych w ramach projektu, Warsztatach Aktywizacji Zawodowej, Szkoleniu komputerowym, Doradztwie Indywidualnym, Grupach Wsparcia, Szkoleniach zawodowych oraz stażach. Wszystkie założone w projekcie cele zostały osiągnięte, przyczyniając się do poprawy sytuacji na rynku pracy Pań biorących udział w naszych działaniach. Odpowiedni dobór działań i kierunków szkoleń zawodowych oferowanych w ramach projektu przyczynił się do poprawy sytuacji ponad 20 uczestniczek, które w wyniku realizacji projektu znalazły zatrudnienie.

Zakończenie szkoleń zawodowych
W dniu 28 kwietnia 2010 roku zakończyło się szkolenie zawodowe ostatniej, V grupy szkoleniowej w ramach projektu „Czas na kobiety”. Kwalifikacje zawodowe na proponowanych w projekcie kursach uzyskało łącznie 80 kobiet, uczestniczek projektu.
WIĘCEJ

OPIS PROJEKTU

Celem projektu jest zwiększenie szans kobiet na rynku pracy poprzez dostarczenie umiejętności poruszania się po rynku pracy, diagnozę predyspozycji w celu określenia kierunku dalszego kształcenia, dostarczenie lub aktualizacje kwalifikacji zawodowych oraz praktyczne doskonalenie umiejętności zawodowych.

Projekt skierowany jest do niepracujących kobiet z terenu woj. mazowieckiego. W szczególności zapraszamy kobiety wracające na rynek pracy po przerwach związanych z opieką nad dzieckiem, samotne matki, kobiety z obszarów wiejskich, mieszkające na terenach oddalonych od miasta oraz długotrwale bezrobotne.

• Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny
• Zapewniamy wyżywienie podczas warsztatów i szkoleń, zwrot kosztów podróży na doradztwo, warsztaty i szkolenia
• Zapewniamy stypendium podczas stażu zawodowego u pracodawcyProjekt „Czas na kobiety” współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
www.europa.eu www.efs.gov.pl

INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin, tel. +48 81 534 61 91, fax +48 81 534 61 92

eds@eds-fundacja.pl , www.irp-fundacja.pl

Konto : Alior Bank S.A. ul. Zana 32A 20-601 Lublin
Numer identyfikacyjny banku - SWIFT: ALBPPLPW , Numer rachunku PL13249000050000453097076090

.
  © INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW    2004-2019    © WEBMASTER: STUDIO EM   .
DO GRY