Misją Instytutu Rynku Pracy jest udzielanie profesjonalnego wsparcia aktualnym i potencjalnym uczestnikom rynku pracy w ich rozwoju zawodowym w duchu poszanowania godności człowieka jako podmiotu pracy.

NOWOŚCI W INSTYTUCIE RYNKU PRACY
WARSZTATY


KONFERENCJA OTWIERAJĄCA PROJEKT
"SUKCES ZALEŻY OD CIEBIE! - AKTYWIZACJA OSÓB
45+
Z TERENÓW POWIATU: BIESZCZADZKIEGO, BRZOZOWSKIEGO, LESKIEGO"

27.08.2010r. w godz. 11.00 – 14.00

Zapraszamy do udziału w konferencji otwierającej projekt „Sukces zależy od Ciebie! –aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego,leskiego”. Konferencja odbędzie się w dniu 27.08.2010r. w godz. 11.00 – 14.00 w sali klubowej Pensjonat „Zamek” w Lesku, ul. Piłsudskiego 7.

Celem konferencji jest prezentacja założeń projektu, analiza lokalnego rynku pracy, a także zaproszenie do współpracy instytucji i organizacji, działających w obszarze szeroko pojętego rynku pracy. Spotkanie pozwoli zapoznać się, a w przyszłości podejmować wspólne działania na rzecz osób po 45 roku życia, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy.

Szczegółowy program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie projektu.


INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin, tel. +48 81 534 61 91, fax +48 81 534 61 92

eds@eds-fundacja.pl , www.irp-fundacja.pl

Konto : Alior Bank S.A. ul. Zana 32A 20-601 Lublin
Numer identyfikacyjny banku - SWIFT: ALBPPLPW , Numer rachunku PL13249000050000453097076090

.
  © INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW    2004-2019    © WEBMASTER: STUDIO EM   .
DO GRY