Misją Instytutu Rynku Pracy jest udzielanie profesjonalnego wsparcia aktualnym i potencjalnym uczestnikom rynku pracy w ich rozwoju zawodowym w duchu poszanowania godności człowieka jako podmiotu pracy.

PROJEKTY INSTYTUTU RYNKU PRACY


SUKCES ZALEŻY OD CIEBIE!
aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego

NOWOŚCI W PROJEKCIE

Konferencja podsumowująca projekt „Sukces zależy od Ciebie! – aktywizacja
W dniu 17.06.2011r w Hotelu „SZELCÓW” w Lesku odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Sukces zależy od Ciebie! – aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego” Celem konferencji było podsumowanie działań w projekcie, prezentacja jego założeń i osiągniętych rezultatów ze szczególnym uwzględnieniem korzyści odniesionych przez uczestników i uczestniczki projektu.
WICEJ + GALERIA

Staże ...
W ramach projektu „Sukces zależy od Ciebie! – aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego” trwają staże zawodowe u pracodawców. Wszyscy uczestnicy i uczestniczki aktywnie poszukują miejsca gdzie mogliby odbyć 3-miesięczny staż. Aktualnie 20 osób odbywa staż.

Aktywne poszukiwanie staży
Uczestnicy I grupy kursu „Robotnik budowlany – technolog robót wykończeniowych w budownictwie” aktywnie poszukują pracodawców, gdzie mogliby odbyć staże zawodowe. Do biura projektu napływają już pierwsze zgłoszenia pracodawców zainteresowanych przyjęciem stażystów.

I grupa zakończyła kurs "Robotnik budowlany - technolog robót wykończeniowych w budownictwie"
Uczestnicy otrzymali zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz o podniesieniu kwalifikacji zawodowych.
WIĘCEJ INFORMACJI

Rusza II grupa kursu zawodowego "Robotnik budowlany - technolog robót wykończeniowych w budownictwie"
W dniu 19.01.2011 roku grupa 10 Panów rozpoczęła kurs zawodowy „Robotnik budowlany – technolog robót wykończeniowych w budownictwie”. Zajęcia odbywają się Lesku, ul. Jana Pawła II 18 B.

Kolejna grupa rozpoczęła kurs zawodowy
W dniu10 stycznia 2011 roku, 15-os. grupa rozpoczęła kurs zawodowy „Księgowy małych i średnich firm z obsługą komputera”.
WIĘCEJ INFORMACJI

ARCHIWUM PROJEKTU
MEDIA o PROJEKCIE

OPIS PROJEKTU

Projekt „Sukces zależy od Ciebie! – aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego” realizowany jest w ramach PO KL (Poddziałanie 6.1.1) na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

Biuro projektu znajduje się w Brzozowie.

UCZESTNICY

Projekt skierowany jest do bezrobotnych kobiet i mężczyzn w wieku powyżej 45 roku życia zamieszkujących na terenie powiatu leskiego, bieszczadzkiego lub brzozowskiego. W szczególności zapraszamy osoby mieszkające na terenach wiejskich, zwolnione z przyczyn niedotyczących pracowników oraz długotrwale bezrobotne.

CEL

Celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy osób bezrobotnych w wieku powyżej 45 roku życia poprzez aktywizacje i podniesienie kwalifikacji zawodowych.

ZASADY UCZESTNICTWA

Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny!

ZAPEWIAMY: wyżywienie podczas warsztatów i szkoleń, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, stypendium szkoleniowe i stażowe, a także zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 oraz osobami zależnymi.

Projekt realizowany jest w terminie
od 1.07.2010r. do 31.06.2011r.


Projekt „Sukces zależy od Ciebie!
aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
www.europa.eu www.efs.gov.pl

INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin, tel. +48 81 534 61 91, fax +48 81 534 61 92

eds@eds-fundacja.pl , www.irp-fundacja.pl

Konto : Alior Bank S.A. ul. Zana 32A 20-601 Lublin
Numer identyfikacyjny banku - SWIFT: ALBPPLPW , Numer rachunku PL13249000050000453097076090

.
  © INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW    2004-2019    © WEBMASTER: STUDIO EM   .
DO GRY