Misją Instytutu Rynku Pracy jest udzielanie profesjonalnego wsparcia aktualnym i potencjalnym uczestnikom rynku pracy w ich rozwoju zawodowym w duchu poszanowania godności człowieka jako podmiotu pracy.

DZIAŁALNOŚĆ IRP : KONFERENCJE


Panel dyskusyjny – warsztaty szkoleniowe
„Dopasowanie akademickich kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy”

LUBLIN - 23 KWIETNIA 2007

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie oraz Instytut Rynku Pracy – Fundacja Nowy Staw zorganizowały 23 kwietnia 2007 roku w Centrum Kongresowym Akademii Rolniczej w Lublinie panel dyskusyjny – warsztaty szkoleniowe „Dopasowanie akademickich kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy”.

23 kwietnia 2007 r. w Centrum Kongresowym AR w Lublinie problematyka dopasowania akademickich kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy połączyła na wspólnej dyskusji włodarzy województwa lubelskiego, przedstawicieli środowisk akademickich, przedsiębiorców, reprezentantów organizacji pozarządowych, akademickich biur karier, specjalistów ds. rynku pracy.

Polska przeżywa bum edukacyjny, współczynnik scholaryzacji osiąga poziom 50%, tymczasem tylko ok. 28% absolwentów wyższych uczelni wykorzystuje swoje kwalifikacje, reszta pracuje poza nimi lub poniżej. Rynek woła o techników, informatyków, a przede wszystkim o elastycznego, kompetentnego pracownika. Rodzi się więc pytanie jak w kształceniu akademickim rozłożyć akcenty między „wiedzieć” a „umieć”, jak uczynić je bardziej efektywnym by student znalazł pracę? Prezentując projekt ustawy o nauce, pracy i wspieraniu przedsiębiorczości, Senator RP – Adam Biela zwrócił uwagę na potrzebę nauki przedsiębiorczości już od poziomu gimnazjum m.in. poprzez obecność w szkołach doradców zawodowych, działalność szkolnych ośrodków kariery, spółek szkolnych czy spółek uczelnianych. Wzmocnienia znaczenia potrzebują również akademickie biura karier, które, jak zauważyła Marzena Bichta, kierownik Akademickiego Biura Karier UMCS, bez doinwestowania ograniczają się jedynie do roli pośrednictwa pracy. Znaczna część refleksji prelegentów dotyczyła kwestii „otwarcia się uczelni”. W tym kontekście, Katarzyna Goławska- dyrektor personalny Polfa Lublin i przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, zaapelowała o dopuszczenie praktyków do pracy ze studentami zaś Rafał Sobiech, reprezentujący Departament EFS Urzędu Marszałkowskiego nakreślił możliwość wymienności specjalistów między uczelniami. W opinii Konrada Konefała – dyrektora Instytutu Rynku Pracy- Fundacja Nowy Staw, zawieraniu partnerstw między ośrodkami kształcenia a pracodawcami służyć może także działalność organizacji pozarządowych. W dyskusji zwrócono również uwagę, iż rozwój przedsiębiorczości wśród młodych ludzi poza odpowiednim zapleczem instytucjonalnym wymaga pracy nad kształtowaniem aktywnych życiowo postaw, nauki odpowiedzialności za siebie, umiejętności rozwiązywania problemów, zmiany sztywnego podejścia do swojego zatrudnienia. Lech Antkowiak – specjalista ds. rynku pracy zasygnalizował także potrzebę szerokiej informacji, docierającej do studentów i ich rodzin, o tym jakich zawodów potrzebować będzie rynek pracy , jak kształtować ścieżki kariery. Podsumowując dyskusję, Jacek Gallant- dyrektor WUP w Lublinie, podkreślił konieczność przełamania alienacji szkół, integracji środowisk i żywego zainteresowania decydentów, którego przykładem była zorganizowana konferencja.


PROGRAM PANELU

10.00: Otwarcie spotkania

Jacek Gallant
dyrektor WUP w Lublinie

Jarosław Zdrojkowski
Marszałek Województwa Lubelskiego

Grzegorz Jawor
Wicewojewoda Lubelski

10.15: Wystąpienia wprowadzające

Anna Kalata
Minister Pracy i Polityki Społecznej

Michał Seweryński
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

10.45: Kształcenie akademickie a rynek pracy

Marek Sikora
z-ca dyrektora Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego

Andrzej Wac-Włodarczyk
prorektor ds. kształcenia Politechniki Lubelskiej

Marian Różański
kanclerz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

Hanna Jabłońska
dyrektor personalna, Perła Browary Lubelskie

Jolanta Grygiel
Dyrektor personalna, Lubella

Lech Antkowiak
specjalista ds. rynku pracy

12.30: Pozauczelniane formy podnoszenia kwalifikacji

Krzysztof Kaczmarek
dyrektor departamentu Rynku Pracy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Marzena Bichta
kierownik Akademickiego Biura Karier UMCS

Adam Biela
Senator Rzeczypospolitej Polskie

Konrad Konefał
Dyrektor Instytutu Rynku Pracy

Katarzyna Goławska
dyrektor personalna Polfa Lublin, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Zarządu Kadrami

Iwona Nakielska
dyrektor Departamentu EFS Urzędu Marszałkowskiego

Mieczysław Kowerski
prorektor ds. nauczania Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu

Roman Doktór
Prorektor ds. administracyjnych KUL

14:00: Zakończenie


Moderator: Małgorzata Orłowska (TVP Lublin)INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin, tel. +48 81 534 61 91, fax +48 81 534 61 92

eds@eds-fundacja.pl , www.irp-fundacja.pl

Konto : Alior Bank S.A. ul. Zana 32A 20-601 Lublin
Numer identyfikacyjny banku - SWIFT: ALBPPLPW , Numer rachunku PL13249000050000453097076090

.
  © INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW    2004-2019    © WEBMASTER: STUDIO EM   .
DO GRY