Misją Instytutu Rynku Pracy jest udzielanie profesjonalnego wsparcia aktualnym i potencjalnym uczestnikom rynku pracy w ich rozwoju zawodowym w duchu poszanowania godności człowieka jako podmiotu pracy.

PROJEKTY INSTYTUTU RYNKU PRACY


SZKOLENIA I STAŻE ZAWODOWE
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


NOWOŚCI w PROJEKCIE

powiekszenie

Konferencja kończąca projekt
W dniu 18.02.2011 r. w hotelu "Grand" w Rzeszowie odbyła się konferencja kończąca projekt "Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych". W czasie jej trwania podsumowano efekty projektu, który zakończył się pełnym sukcesem.
WIĘCEJ INFORMACJI

Zakończone szkolenie
"Kadry i płace" grupa IV

W dniu 29.09.2010 r. zakończyło się szkolenie zawodowe „Kadry i płace” realizowane dla czwartej grupy beneficjentów projektu "Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych".
WIĘCEJ INFORMACJI

Zakończone szkolenie
"Sprzedawca-fakturzysta"

W dniu 13.09.2010 r. zakończyło się szkolenie zawodowe „Sprzedawca-fakturzysta” realizowane dla trzeciej grupy beneficjentów projektu "Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych".
WIĘCEJ INFORMACJI

Druga grupa zakończyła szkolenie
W dniu 12.08.2010 r. zakończyło się szkolenie zawodowe „Pracownik biurowy z obsługą komputera” realizowane dla drugiej grupy beneficjentów projektu "Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych".
WIĘCEJ INFORMACJI

Warsztaty wsparcia psychologicznego
Ostatnia, czwarta grupa beneficjentów projektu „Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych” zakończyła udział w warsztatach wsparcia psychologicznego i aktywnego poszukiwania pracy oraz wzięła udział w seminarium prawa pracy.Warsztaty odbyły się w lipcu, w dniach: 8-9, 19-20 oraz 29 i 30, w Trasie Podziemnej w Rzeszowie.
WIĘCEJ INFORMACJI

OPIS PROJEKTU
Projekt „Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych” realizowany jest w ramach PO KL Poddziałanie 7.2.1. „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie. Biuro projektu znajduje się w Rzeszowie

UCZESTNICY
Projekt skierowany jest do 60 osób niepełnosprawnych (w tym co najmniej 55 % kobiet).

CEL
Celem projektu jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi w wieku powyżej 45 lat jako osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu rzeszowskiego grodzkiego i ziemskiego.

ZASADY UCZESTNICTWA
Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny!
ZAPEWIAMY: wyżywienie podczas warsztatów i szkoleń, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, stypendium szkoleniowe i stażowe.

Projekt realizowany jest w terminie 01.02.2010r. do 31.01.2011r.

 
Projekt „„Szkolenia zawodowe i staże dla osób niepełnosprawnych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
www.europa.eu www.efs.gov.pl


INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin, tel. +48 81 534 61 91, fax +48 81 534 61 92

eds@eds-fundacja.pl , www.irp-fundacja.pl

Konto : Alior Bank S.A. ul. Zana 32A 20-601 Lublin
Numer identyfikacyjny banku - SWIFT: ALBPPLPW , Numer rachunku PL13249000050000453097076090

.
  © INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW    2004-2019    © WEBMASTER: STUDIO EM   .
DO GRY