Misją Instytutu Rynku Pracy jest udzielanie profesjonalnego wsparcia aktualnym i potencjalnym uczestnikom rynku pracy w ich rozwoju zawodowym w duchu poszanowania godności człowieka jako podmiotu pracy.

DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUTU RYNKU PRACY : PUBLIKACJE


"POSTAWY i ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW LOKALNEGO RYNKU PRACY"

“Recenzowane opracowanie zasługuje na pozytywną ocenę, ponieważ autorzy podjęli w nim bardzo ważny i aktualny problem. W opracowaniu przedstawiono wyniki drugiej edycji badań lokalnych rynków pracy i bardzo wnikliwie przeanalizowano opinie trzech grup podmiotów tego rynkku w woj. Lubelskim: pracodawców, pracowników oraz młodzieży uczącej się w szkołach średnich i wyższych, która w najbliższym czasie znajdzie się na tym rynku...”

Dr Teresa H. Bednarczyk
Instytut Ekonomii Wydziału Ekonomicznego
UMCS w Lublinie

“W moim przekonaniu recenzowany raport z badań ma nie tylko znaczenie źródłowe jako materiał do badań szczegółowych opracowań aspektowych problematyki rynku pracy, lecz przede wszystkim jego wartość polega na potencjalnym wykorzystaniu jako przesłanek dla opracowania:

  • programów polityki zatrudnienia młodzieży
  • kształtowania tzw. Otoczenia lokalnego i regionalnego biznesu bardziej sprzyjającego rozwojowi gmin i powiatów województwa lubelskiego
  • utrwalania transferu młodzieży ze szkoły na rynek pracy
  • zapobieganie masowym wyjazdom młodzieży za granicę w poszukiwaniu pracy
  • oferowania młodzieży szkół ponadgimnazjalnych bardziej efektywnego doradztwa zawodowego
  • kształcenie przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych”

Prof. Dr hab. Adam Biela
Instytut Psychologii.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

POWRÓT DO DZIAŁU PUBLIKACJE


DO POBRANIA :

„Postawy i zachowania uczestników lokalnego rynku pracy” /dokumenty PDF/
Wstęp ; Rozdział 1
; Rozdział 2 , Rozdział 3 ; Rozdział 4 ; Rozdział 5


INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin, tel. +48 81 534 61 91, fax +48 81 534 61 92

eds@eds-fundacja.pl , www.irp-fundacja.pl

Konto : Alior Bank S.A. ul. Zana 32A 20-601 Lublin
Numer identyfikacyjny banku - SWIFT: ALBPPLPW , Numer rachunku PL13249000050000453097076090

.
  © INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW    2004-2019    © WEBMASTER: STUDIO EM   .
DO GRY