Misją Instytutu Rynku Pracy jest udzielanie profesjonalnego wsparcia aktualnym i potencjalnym uczestnikom rynku pracy w ich rozwoju zawodowym w duchu poszanowania godności człowieka jako podmiotu pracy.

PROJEKTY INSTYTUTU RYNKU PRACY


SUKCES ZALEŻY OD CIEBIE!
aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego

ARCHIWUM PROJEKTU

SIERPIEŃ 2010
KONFERENCJA ROZPOCZYNAJĄCA PROJEKT
27 SIERPNIA 2010

Konferencja rozpoczynająca projekt „Sukces zależy od Ciebie! – aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego” odbyła się w piątek 27 sierpnia w godz. 11.00 – 14.00 w sali klubowej Pensjonat „Zamek” w Lesku, ul.Piłsudskiego 7.

Konferencja miała na celu zaprezentowanie założeń projektu, zanalizowanie lokalnego rynku pracy,a także zaproszenie do współpracy instytucji i organizacji, działających w obszarze szeroko pojętego rynku pracy.

Wśród prelegentów konferencji byli:

  • Stanisław Szelążek - Wicestarosta powiatu leskiego,
  • Marzena Majewska-Karnasiewicz - Doradca zawodowy Powiatowego Urzędu Pracy w Lesku,
  • Joanna Szurlej - prezeska Stowarzyszenia Kobiet Bieszczadzkich ”Nasza szansa”.


Uroczystego otwarcia konferencji dokonała Marta Haręzga - koordynator projektu.

List skierowany do uczestników konferencji w imieniu europoseł Elżbiety Łukacijewskiej odczytała Katarzyna Rysz-Jęczkowska - pracownik biura.

Konferencję rozpoczęła prezentacja działań Instytutu Rynku Pracy – Fundacji Nowy Staw,którą przedstawiła Monika Doniek - koordynator projektów europejskich.

Następnie Wicestarosta Stanisław Szelążek przedstawił działania i doświadczenia samorządupowiatowego wobec problemów osób bezrobotnych na lokalnym rynku pracy.

Doradca zawodowy Paulina Lorenc zaprezentowała cele izałożenia projektu „Sukces zależy od Ciebie! – aktywizacja osób 45+ z terenówpowiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego”/prezentacja PDF/

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie


W drugiej części konferencji uczestnicy zapoznali się z prezentacją Marzeny Majewskiej-Karnasiewicz, która omówiła rynek pracy Podkarpacia ze szczególnym uwzględnieniem terenów powiatu leskiego /prezentacja PDF/.

Na zakończenie Joanna Szurlej scharakteryzowała problemy kobiet na rynku pracy w oparciu o własne doświadczenia działalności w Stowarzyszeniu Kobiet Bieszczadzkich „Nasza szansa”/prezentacja PDF/.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie


Konferencja spełniła swoje zakładane cele.Instytucje i organizacje z terenu powiatów objętych projektem, a także samorząd lokalny wykazały zainteresowanie poruszanymi problemami i wyrażały gotowość współpracy w zakresie pomocy osobom bezrobotnym.

powiekszeniepowiekszenie


Konferencja została objęta patronatem medialnym dziennika „Super Nowości”Projekt „Sukces zależy od Ciebie!
aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
www.europa.eu www.efs.gov.pl

INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin, tel. +48 81 534 61 91, fax +48 81 534 61 92

eds@eds-fundacja.pl , www.irp-fundacja.pl

Konto : Alior Bank S.A. ul. Zana 32A 20-601 Lublin
Numer identyfikacyjny banku - SWIFT: ALBPPLPW , Numer rachunku PL13249000050000453097076090

.
  © INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW    2004-2019    © WEBMASTER: STUDIO EM   .
DO GRY