Misją Instytutu Rynku Pracy jest udzielanie profesjonalnego wsparcia aktualnym i potencjalnym uczestnikom rynku pracy w ich rozwoju zawodowym w duchu poszanowania godności człowieka jako podmiotu pracy.

SPOTKANIA TRANSGRANICZNE
SEMINARIUM DLA WŁADZ LOKALNYCH i INSTYTUCJI RYNKU PRACY


W dniach 28 - 29 czerwca 2007 r. w Ośrodku Szkoleniowo – Konferencyjnym Europejskiego Domu Spotkań w Nasutowie k/Lublina odbyło się: polsko – białorusko – ukraińskie seminarium dla władz lokalnych, instytucji rynku pracy i instytucji badawczych: ”Partnerstwo na rzecz rozwoju”.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

KLIKNIĘCIE NA ZDJĘCIE POWODUJE JEGO POWIĘKSZENIE

Celem seminarium było wsparcie rozwoju regionalnego rynku pracy i osób oraz instytucji na tym rynku funkcjonujących. Realizacji tego celu służyć miała promocja Dobrych Praktyk oraz zwiększenie zaangażowania władz lokalnych, instytucji rynku pracy i instytucji badawczych z Polski, Ukrainy i Białorusi we współpracę transgraniczną oraz nawiązywanie sieci partnerstw w tym obszarze.

Na seminarium obecni byli przedstawiciele władz lokalnych oraz publicznych służb zatrudnienia z województwa lubelskiego, lwowskiego, wołyńskiego oraz przedstawiciele organizacji obywatelskich i pozarządowych z tych województw.

Seminarium rozpoczęło się wystąpieniem Pana Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie – Pana Jacka Gallanta. Przedstawił on lubelskie doświadczenia współpracy transgranicznej w ramach projektów realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. PREZENTACJA

Dyskusję o znaczeniu i metodologii badań rynku pracy w realizacji projektów odnoszących się do różnych podmiotów i instytucji na tym rynku funkcjonujących moderował dyrektor Instytutu Rynku Pracy – Fundacja Nowy Staw - Konrad Konefał .

Natomiast Pan Bogdan Jurczuk omówił zagadnienia związane z nawiązywaniem i znaczeniem partnerstw międzysektorowych i międzynarodowych, na podstawie praktyki i doświadczeń realizacji projektów partnerskich przez Fundację Młoda Demokracja. PREZENTACJA

Podsumowującą częścią seminarium była dyskusja zmierzająca do określenia wspólnych przyszłych obszarów współpracy w rejonie transgranicznym.

PROGRAM SEMINARIUM /DOKUMENT MS Word/

Zapraszamy do GALERII i do zapoznania się z materiałami medialnymi z naszego spotkania : MEDIA o NAS

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach inicjatywy wspólnotowej INTERREG Unii Europejskiej
INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin, tel. +48 81 534 61 91, fax +48 81 534 61 92

eds@eds-fundacja.pl , www.irp-fundacja.pl

Konto : Alior Bank S.A. ul. Zana 32A 20-601 Lublin
Numer identyfikacyjny banku - SWIFT: ALBPPLPW , Numer rachunku PL13249000050000453097076090

.
  © INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW    2004-2019    © WEBMASTER: STUDIO EM   .
DO GRY