Misją Instytutu Rynku Pracy jest udzielanie profesjonalnego wsparcia aktualnym i potencjalnym uczestnikom rynku pracy w ich rozwoju zawodowym w duchu poszanowania godności człowieka jako podmiotu pracy.

GALERIA - ГАЛЕРЭЯ - ГАЛЕРЕЯ

CODZOZIEMCY NA LUBELSKIM RYNKU PRACY
Reportaż zrealizowany w ramach projektu "Transgraniczne Centrum Wsparcia Runku Pracy"
PL | BY | UA
IRP
25.07.2008
POLSKO-BIAŁORUSKO-UKRAIŃSKA KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT
"Transgraniczne Centrum Wsparcia Runku Pracy"
PL | BY | UA
IRP
12-16.05.2008
STAŻE PRACOWNIKÓW UKRAIŃSKICH i BIAŁORUSKICH URZĘDÓW PRACY
w MIEJSKIM URZĘDZIE PRACY w LUBLINIE
PL | BY | UA
IRP
15.05.2008
TARGI PRACY : SPECJALNE STOISKO INSTYTUTU RYNKU PRACY
PL | BY | UA
IRP
Nasutów 16 – 17.05.2008
POLSKO-BIAŁORUSKO-UKRAIŃSKA KONFERENCJA BADAWCZA
„Wybrane aspekty migracji zarobkowych Polaków, Ukraińców i Białorusinów”
PL | BY | UA
IRP
06 - 07.03.2008 Nasutów
SEMINARIA DLA POLSKICH, UKRAIŃSKICH I BIAŁORUSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
SEMINARIUM Z ZAKRESU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
PL | BY | UA
IRP
05 – 06.03.2008 Nasutów
SEMINARIA DLA POLSKICH, UKRAIŃSKICH I BIAŁORUSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
SEMINARIUM Z ZAKRESU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ MŁODZIEŻY
PL | BY | UA
IRP
26 - 27.02.2008 Nasutów
SEMINARIA DLA POLSKICH, UKRAIŃSKICH I BIAŁORUSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
SEMINARIUM Z ZAKRESU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ KOBIET
PL | BY | UA
IRP
19 -20.11.2007 Nasutów
SEMINARIUM DLA INSTYTUCJI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO DLA DOROSŁYCH
PL | BY | UA
IRP
05 – 08.11 2007
POLSKO - BIAŁORUSKO - UKRAIŃSKIE
WARSZTATY DLA UCZNIOW LICEÓW OGOLNOKSZTAŁCĄCYCH
„Twoja kariera w Twoich rękach”
PL | BY | UA
IRP
25 - 28.10. 2007
POLSKO - BIAŁORUSKO - UKRAIŃSKIE
WARSZTATY DLA UCZNIOW SZKÓŁ ZAWODOWYCH

„Twoja kariera w Twoich rękach”
PL | BY | UA
IRP
10 - 13.10. 2007
POLSKO - BIAŁORUSKO - UKRAIŃSKIE
WARSZTATY DLA STUDENTÓW - WOLONTARIUSZY

„Twoja kariera w Twoich rękach”
PL | BY | UA
IRP
24 - 27.09. 2007
POLSKO - BIAŁORUSKO - UKRAIŃSKIE
WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY LICEALNEJ
„Twoja kariera w Twoich rękach”

PL | BY | UA
IRP
16 - 19.09. 2007
POLSKO - BIAŁORUSKO - UKRAIŃSKIE
WARSZTATY DLA STUDENTÓW - WOLONTARIUSZY
„Twoja kariera w Twoich rękach”

PL | BY | UA
powiekszenie
28.06.07
Konferencja Inaugurująca
Канферэнцыя
Інаугураційна Конференція
28-29.06.07
Seminarium dla placówek edukacyjnych
Семінарый для адукацыйных цэнтраў
Семінар для освітніх осередків
28-29.06.07
Seminarium dla instytucji rynku pracy
Семінарый для устаноў рынка працы
Семінар для інституцій ринку праці


MEDIA o NAS - МЕДЫЯ АБ НАС - МЕДІА ПРО НАС


Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach inicjatywy wspólnotowej INTERREG Unii Europejskiej
INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin, tel. +48 81 534 61 91, fax +48 81 534 61 92

eds@eds-fundacja.pl , www.irp-fundacja.pl

Konto : Alior Bank S.A. ul. Zana 32A 20-601 Lublin
Numer identyfikacyjny banku - SWIFT: ALBPPLPW , Numer rachunku PL13249000050000453097076090

.
  © INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW    2004-2019    © WEBMASTER: STUDIO EM   .
DO GRY