Misją Instytutu Rynku Pracy jest udzielanie profesjonalnego wsparcia aktualnym i potencjalnym uczestnikom rynku pracy w ich rozwoju zawodowym w duchu poszanowania godności człowieka jako podmiotu pracy.

SPOTKANIA TRANSGRANICZNE


SEMINARIA DLA POLSKICH, UKRAIŃSKICH I BIAŁORUSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Celem seminariów była refleksja nad sytuacją kobiet, młodzieży i młodzieży niepełnosprawnej na rynku pracy w Polsce, Ukrainie i Białorusi oraz przedstawienie różnych form aktywizacji zawodowej tych grup. Spotkanie organizacji pozarządowych z regionów przygranicznych było również okazją do wymiany doświadczeń i promocji Dobrych Praktyk, a co za tym idzie zwiększenia zaangażowania organizacji we współpracę trans graniczną.


1. SEMINARIUM Z ZAKRESU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ KOBIET : 26 – 27.02.2008
Relacja z seminarium

2. SEMINARIUM Z ZAKRESU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ MŁODZIEŻY : 05 – 06.03.2008
Relacja z seminarium

3. SEMINARIUM Z ZAKRESU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ : 06 – 07.03.2008
Relacja z seminarium


Materiały archiwalne dotyczące seminarium

1. SEMINARIUM Z ZAKRESU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ KOBIET
26 – 27.02.2008

Do pobrania:
Program seminarium /DOKUMENT MS Word/
Formularz zgłoszeniowy /DOKUMENT MS Word/

2. SEMINARIUM Z ZAKRESU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ MŁODZIEŻY
05 – 06.03.2008

Do pobrania:
Program seminarium /DOKUMENT MS Word/
Formularz zgłoszeniowy /DOKUMENT MS Word/

3. SEMINARIUM Z ZAKRESU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
06 – 07.03.2008

Do pobrania:
Program seminarium /DOKUMENT MS Word/
Formularz zgłoszeniowy /DOKUMENT MS Word/


Seminaria odbywały się w w Ośrodku szkoleniowo – konferencyjnym Europejskiego Domu Spotkań w Nasutowie k/Lublina.
Udział w seminariachbył bezpłatny. Organizatorzy zapewnili wyżywienie, zakwaterowanie oraz transport.


Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach inicjatywy wspólnotowej INTERREG Unii Europejskiej
INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin, tel. +48 81 534 61 91, fax +48 81 534 61 92

eds@eds-fundacja.pl , www.irp-fundacja.pl

Konto : Alior Bank S.A. ul. Zana 32A 20-601 Lublin
Numer identyfikacyjny banku - SWIFT: ALBPPLPW , Numer rachunku PL13249000050000453097076090

.
  © INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW    2004-2019    © WEBMASTER: STUDIO EM   .
DO GRY