Misją Instytutu Rynku Pracy jest udzielanie profesjonalnego wsparcia aktualnym i potencjalnym uczestnikom rynku pracy w ich rozwoju zawodowym w duchu poszanowania godności człowieka jako podmiotu pracy.

PROJEKTY INSTYTUTU RYNKU PRACY
WITRYNĘ ODWIEDZIŁO 971 OSÓBINFORMACJA - EDUKACJA - LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ

AKTUALNOŚCI w PROJEKCIE

SIERPIEŃ 2010
TARGI EDUKACYJNE W PUŁAWACH
W dniu 29 sierpnia 2010 na Błoniach Miejskich w Puławach odbyły się ostatnie z cyklu targi edukacyjne formalnej edukacji ustawicznej.
Udział w nich wzięło kilkanaście szkół prowadzących edukację osób dorosłych (m.in. licea dla dorosłych, uzupełniające technika dla dorosłych, szkoły policealne dla dorosłych), pracodawcy z terenu Lubelszczyzny oraz inne organizacje związane z informacją i promocją kształcenia ustawicznego.
WIĘCEJ INFORMACJI

SIERPIEŃ 2010
TARGI EDUKACYJNE
Zamość - Sobota 21 sierpnia 2010r.
godz. 13.00-18.00, Rynek Wielki
Puławy – Niedziela 29 sierpnia 2010
godz. 13.00-18.00, Puławskie Błonia
Zapraszamy do udziału w targach edukacyjnych promujących kształcenie ustawiczne w formach szkolnych, które odbędą się w Zamościu i Puławach. Są to już ostatnie z całego cyklu targów, które realizowane były w ramach projektu „Informacja-edukacja-lepsza przyszłość” współfinansowanego ze środków EFS.
WIĘCEJ INFORMACJI

SIERPIEŃ 2010
TARGI EDUKACYJNE W CHEŁMIE
Sobota 14 sierpnia 2010r.
godz. 10.00-15.00 Chełm,
Parking
k/Hipermarketu Carrefour
Zapraszamy do udziału w trzecich już targach edukacyjnych promujących kształcenie ustawiczne osób dorosłych w formach szkolnych Patronat Honorowy nad tym wydarzeniem objął Krzysztof Babisz - Kurator Oświaty oraz Agata Fisz - Prezydenta Miasta Chełma.
WIĘCEJ INFORMACJI

LIPIEC 2010
TARGI EDUKACYJNE W LUBLINIE
W dniu 24 lipca 2010 na Błoniach pod Zamkiem w Lublinie odbyły się drugie z cyklu targi edukacyjne formalnej edukacji ustawicznej. Udział w nich wzięło blisko 20 szkół prowadzących edukację osób dorosłych, pracodawcy z terenu Lubelszczyzny i Lublina oraz inne organizacje związane z informacją i promocją kształcenia ustawicznego.
WIĘCEJ INFORMACJI

OPIS PROJEKTU

Projekt „ Informacja - edukacja - lepsza przyszłość” realizowany jest przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw od 01.02.2010 roku do 31.10.2010 roku na podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach., Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych.

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU:

  1. Kampania promująca ideę kształcenia ustawicznego
  2. Baza internetowa placówek formalnego kształcenia ustawicznego
  3. Punkt informacyjno-doradczy
  4. Targi edukacyjne


ZAPRASZAMY DO PUNKTU
INFORMACYJNO-DORADCZEGO


Od kwietnia w ramach projektu uruchomiliśmy dla Ciebie punkt informacyjno-doradczy. WIĘCEJ

Z działań zaplanowanych w projekcie mogą skorzystać wszystkie osoby dorosłe w wieku 25-64 lata (oraz osoby nie uczące się w wieku 18-24 lata), które z własnej inicjatywy chcą uzupełnić lub podwyższyć swoje wykształcenie, podnieść kwalifikacje zawodowe oraz zdobyć nowy zawód.

  • kobiety i mężczyźni
  • osoby młode i starsze
  • nieaktywni zawodowo i bezrobotni
  • pracujący zawodowo
  • osoby, które dopiero skończyły szkołę
  • wszyscy, którzy chcą się wciąż uczyć i rozwijać zawodowoCZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA


Projekt „Informacja - edukacja - lepsza przyszłość" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
www.europa.eu www.efs.gov.pl


INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin, tel. +48 81 534 61 91, fax +48 81 534 61 92

eds@eds-fundacja.pl , www.irp-fundacja.pl

Konto : Alior Bank S.A. ul. Zana 32A 20-601 Lublin
Numer identyfikacyjny banku - SWIFT: ALBPPLPW , Numer rachunku PL13249000050000453097076090

.
  © INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW    2004-2019    © WEBMASTER: STUDIO EM   .
DO GRY