Misją Instytutu Rynku Pracy jest udzielanie profesjonalnego wsparcia aktualnym i potencjalnym uczestnikom rynku pracy w ich rozwoju zawodowym w duchu poszanowania godności człowieka jako podmiotu pracy.

PROJEKTY INSTYTUTU RYNKU PRACY
powiekszenie

powiekszenieTENDENCJE ROZWOJOWE PRZEDSIĘBIORSTW
I POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM
W KONTEKŚCIE ORGANIZACJI PRZEZ POLSKĘ I UKRAINĘ EURO 2012
DIAGNOZA I PROGNOZA


AKTUALNOŚCI w PROJEKCIE

Szanowni Państwo,
Jest nam niezmiernie miło że, konferencja „Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w regionie lubelskim – wnioski i rekomendacje z badań przedsiębiorców„ spotkała się z dużym zainteresowaniem z Państwa strony. W konferencji udział wzięli m.in. przedstawiciele Samorządu Województwa Lubelskiego oraz samorządów lokalnych, związków skupiających przedsiębiorców, związków zawodowych, przedsiębiorcy, przedstawiciele Urzędów Pracy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Dziękujemy wszystkim za poświęcenie czasu i udział w konferencji. Szczególnie dziękujemy prelegentom, którzy prezentowali tak ważne kwestie, dotyczące rozwoju naszego województwa.
Wszystkie prezentacje z konferencji zostały zamieszczone w opcji DO POBRANIA. W galerii projektu zaś można zobaczyc zdjęcia z konferencji : GALERIA

29-04-2011
Szanowni Państwo,
zbliżamy się do końca realizacji naszego projektu, a co za tym idzie, na dzień 18 maja br. w godz.: 10-13.00 w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie zaplanowana została konferencja podsumowująca projekt.
WIĘCEJ INFORMACJI


Patronat honorowy
Prezydenta Miasta Lublina


Patronat honorowy
Wojewody Lubelskiego

30-03-2011
Patronat honorowy Marszałka
Województwa Lubelskiego

Patronat honorowy nad konferencją
objął również
Urząd Statystyczny w Lublinie

Miło nam poinformować że ze strony medialnej konferencję patronatem objęło
Radio LublinOPIS PROJEKTU

Projekt „Tendencje rozwojowe przedsiębiorstw i popyt na pracę w województwie lubelskim w kontekście organizacji przez Polskę i Ukrainę Euro 2012 – diagnoza i prognoza” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

Głównym celem projektu jest pozyskanie i dostarczenie pełnej informacji umożliwiającej skuteczne kształtowanie polityki zatrudnienia w województwie lubelskim , adekwatnej do bieżącej sytuacji gospodarczej w regionie w kontekście organizacji Euro 2012.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych badań empirycznych obejmujących przedsiębiorstwa z terenu województwa lubelskiego.

Wyniki badań zostaną upowszechnione w formie raportów i publikacji książkowych oraz zaprezentowane podczas konferencji i seminariów.

Projekt realizowany jest w terminie od 01 czerwca 2009 r. do 31 maja 2011 r.


NASZE PUBLIKACJE :

Pod redakcją Krzysztofa Markowskiego:
Krzysztof Markowski, Bohdan Rożnowski, Dorota Bryk, Konrad Konefał, Marcin Marczuk

Perspektywy rozwoju przedsiębiorstw z Lubelszczyzny. Studium empiryczne
PDF

Krzysztof Markowski, Bohdan Rożnowski, Dorota Bryk, Konrad Konefał

Przedsiębiorcy wobec wyzwań i zagrożeń. Wybrane uwarunkowania sytuacji lubelskich przedsiębiorstw i ich konsekwencje dla Lubelszczyzny i rynku pracy. :
PDF

Krzysztof Markowski, Bohdan Rożnowski, Dorota Bryk, Konrad Konefał

Raport z badań realizowanych w ramach projektu: „Tendencje rozwojowe przedsiębiorstw i popyt na pracę w województwie lubelskim w kontekście organizacji przez Polskę i Ukrainę Euro 2012 – diagnoza i prognoza” :
PDFCZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA


Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1
Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie,
na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.


INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin, tel. +48 81 534 61 91, fax +48 81 534 61 92

eds@eds-fundacja.pl , www.irp-fundacja.pl

Konto : Alior Bank S.A. ul. Zana 32A 20-601 Lublin
Numer identyfikacyjny banku - SWIFT: ALBPPLPW , Numer rachunku PL13249000050000453097076090

.
  © INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW    2004-2019    © WEBMASTER: STUDIO EM   .
DO GRY