Misją Instytutu Rynku Pracy jest udzielanie profesjonalnego wsparcia aktualnym i potencjalnym uczestnikom rynku pracy w ich rozwoju zawodowym w duchu poszanowania godności człowieka jako podmiotu pracy.

SPOTKANIA TRANSGRANICZNE
SZKOLENIA DLA STUDENTÓW z UKRAINY i BIAŁORUSI "STUDIA i CO DALEJ ?"


Zapraszamy studentów z Białorusi i Ukrainy studiujących w Lublinie do udziału w szkoleniach mających na celu kształtowanie umiejętności związanych z efektywnym wykorzystaniem potencjału studiów we wchodzeniu na rynek pracy.


BLOK SZKOLENIOWY I

SZKOLENIE I
z zakresu umiejętności interpersonalnych
Termin szkolenia I : 21 - 22.10.2007

SZKOLENIE I
z zakresu poruszania się po rynku pracy
Termin szkolenia II : 23 - 24.10.2007

W planie szkoleń: warsztaty rozwijające umiejętności interpersonalne, warsztaty autoprezentacji, kreatywności, zarządzania czasem, tworzenia planu rozwoju kariery zawodowej, warsztaty redagowania dokumentów aplikacyjnych i przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej; a także zajęcia dotyczące prawnych aspektów poruszania się po polskim rynku pracy.

Do pobrania:

PROGRAM SZKOLENIA I /DOKUMENT MS Word/
PROGRAM SZKOLENIA II /DOKUMENT MS Word/
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY /DOKUMENT MS Word/

RELACJA Z WARSZTATÓW
WARSZTATY W OBIEKTYWIE
OCZAMI UCZESTNIKÓW


BLOK SZKOLENIOWY II

SZKOLENIE III
z zakresu przedsiębiorczości
Termin szkolenia III : 28 - 29.10. 2007

SZKOLENIE III
z zakresu prowadzenia własnej firmy
Termin szkolenia IV : 30 - 31.10. 2007

W planie szkoleń: warsztaty planowania działalności gospodarczej, tworzenia planu biznesowego, etapów rejestrowania i źródeł finansowania własnej działalności gospodarczej, a także blok zajęć dotyczący efektywnego zarządzania firmą, prawnych i finansowych aspektów prowadzenia własnej działalności gospodarczej, sztuki negocjacji w biznesie.

Do pobrania:

PROGRAM SZKOLENIA III /DOKUMENT MS Word/
PROGRAM SZKOLENIA IV /DOKUMENT MS Word/
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY /DOKUMENT MS Word/

RELACJA Z WARSZTATÓW
WARSZTATY W OBIEKTYWIE
OCZAMI UCZESTNIKÓW


Udział w szkoleniach jest bezpłatny!

Szkolenia odbędą się w Ośrodku Szkoleniowo – Konferencyjnym Europejskiego Domu Spotkań w Nasutowie k/Lublina.

Szkolenia odbywać się będą w języku polskim.

Organizatorzy zapewniają wyżywienie, zakwaterowanie oraz materiały szkoleniowe.
Każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Ilość miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń!

Formularz zgłoszeniowy do udziału w szkoleniu - prosimy przesłać na adres e-mail: m.doniek@irp-fundacja.pl

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału !!!


MEDIA o SZKOLENIACH DLA STUDENTÓW :

TVP3 Lublin | TVP3 Люблін | TVP3 Люблін
Panorama Lubelska Люблінська Панорама Люблінская Панарама 10.2007
(PL) .wmv

Radio Centrum
Audycja z udziałem dyrektora IRP Konrada Konefała : październik 2007 : pobierz (PL) .mp3 lub posłuchaj

Flash Player - pobierz.

Kurier Lubelski
11.10.2007 "Student trenuje" /autor AD/

Gazeta Wyborcza
24.10.2007 "Szkolenia żaków ze wschodu" /autor MAP/

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach inicjatywy wspólnotowej INTERREG Unii Europejskiej
INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin, tel. +48 81 534 61 91, fax +48 81 534 61 92

eds@eds-fundacja.pl , www.irp-fundacja.pl

Konto : Alior Bank S.A. ul. Zana 32A 20-601 Lublin
Numer identyfikacyjny banku - SWIFT: ALBPPLPW , Numer rachunku PL13249000050000453097076090

.
  © INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW    2004-2019    © WEBMASTER: STUDIO EM   .
DO GRY