Misją Instytutu Rynku Pracy jest udzielanie profesjonalnego wsparcia aktualnym i potencjalnym uczestnikom rynku pracy w ich rozwoju zawodowym w duchu poszanowania godności człowieka jako podmiotu pracy.

SPOTKANIA TRANSGRANICZNE

Lublin 15.05.2008 godz. 10.00-17.00
TARGI PRACY
Hala Sportowo - Widowiskowa GLOBUS ul. Kazimierza Wielkiego 10 w Lublinie

IRP

PRAWIDŁOWE DZIAŁANIE POWIĘKSZEŃ - PO CAŁKOWITYM ZAŁADOWANIU STRONY

Targi rozpoczęły się uroczystym przywitaniem Pani Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - Katarzyny Kępy w imieniu organizatora oraz współorganizatorów przedsięwzięcia.

Targi Pracy były skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy, do pracodawców z woj. lubelskiego i całej Polski, a także do pracowników służb zatrudnienia, agencji pośrednictwa pracy i akademickich Biur Karier z Ukrainy i Białorusi

Na Targach Pracy było ponad 90 wystawców, oferujących pracę oraz szkolenia zainteresowanym osobom. Wśród zagranicznych gości byli pracownicy Urzędów Pracy z Ukrainy (Lwów, Łuck, Kowel), przedstawiciele agencji pośrednictwa pracy z Ukrainy oraz Ogólnoukraińskiej agencji ds. migracji zarobkowej, Zachodnio - ukraińskiego Centrum Zasobów, młodzieżowych organizacji z Ukrainy, a także stowarzyszenia obywatelskiego przedsiębiorczych kobiet oraz związku zawodowego z Białorusi.

Wydarzeniem zainteresowali się również media – na Targach byli obecni redaktorzy gazety „Praca i edukacja zagranicą” z Ukrainy, gazety „Kurier Brzeski” z Białorusi oraz TVP1.

Dr Ivanna Shubina, koordynator Punktu Konsultacyjnego oraz dyrektor Punktu Informacyjnego Europe-Direct w Lublinie Jarosław Szczepaniak wystawili własne stoisko. W sprawach związanych z procedurami legalizacji zatrudnienia cudzoziemców w Polsce oraz w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej, porad udzielali pracownicy Instytutu Rynku Pracy oraz Europe-Direct. Dostępne były również materiały informacyjne dotyczące legalnego pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, a także przepływu osób i zatrudnienia w rozszerzonej Europie.

Zainteresowanych było sporo, zarówno pracodawców jak i poszukujących pracy. Uczestnictwo w Targach Pracy potwierdziło potrzebę przeprowadzenia podobnych przedsięwzięć, a także pozwoliło wielu pracodawcom, zainteresowanym w zatrudnieniu cudzoziemców z Ukrainy i Białorusi nawiązać współpracę z agencjami pośrednictwa pracy z Ukrainy, zajmujących się zatrudnieniem za granicą.

IRPIRPIRPIRPIRP
IRPIRPIRPIRPIRPIRP
PRAWIDŁOWE DZIAŁANIE POWIĘKSZEŃ - PO CAŁKOWITYM ZAŁADOWANIU STRONY


TAK ZAPOWIADALIŚMY TARGI ...

Dla kogo targi?

  1. Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
  2. Dla pracodawców z Lublina, woj. lubelskiego i całej Polski
  3. Dla pracowników służb zatrudnienia, agencji pośrednictwa pracy i akademickich biur karier z Ukrainy i Białorusi

Ponad 90 wystawców będzie oferować pracę tym, którzy jej poszukują.
Targi pracy to doskonała możliwość kontaktu wielu pracodawców i poszukujących pracy w jednym miejscu i czasie.

W tegorocznej edycji wezmą udział pracownicy służb zatrudnienia, agencji pośrednictwa pracy i akademickich biur karier z Ukrainy i Białorusi. Zapoznają się oni z organizacją tego typu imprezy oraz zabiorą oferty pracy polskich pracodawców do swoich krajów. Dla rodzimych przedsiębiorców będzie to okazja do zainteresowania swoją ofertą pracowników ze wschodu.

W sprawach związanych z procedurami legalizacji zatrudnienia cudzoziemców, porad będą udzielali pracownicy Instytutu Rynku Pracy przy specjalnym stoisku.

Targi pracy będą jednym z elementów programu wizyty studyjnej pracowników ukraińskich i białoruskich urzędów pracy w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie.

Organizator:

Miejski Urząd Pracy w Lublinie

Współorganizatorzy:

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Lublinie
Lubelska Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
Instytut Rynku Pracy - Fundacja Nowy Staw
Fundacja Fuga Mundi


Zapraszamy również na konferencję
"Wybrane aspekty migracji zarobkowych Polaków, Ukraińców i Białorusinów",
która odbędzie się w dniach 16-17 maja 2008 r.

WIĘCEJ o KONFERENCJI


Do pobrania

Kwestionariusz zgłoszeniowy dla pracodawców
Kwestionariusz zgłoszeniowy dla gości z Ukrainy i Białorusi

Kontakt:

po polsku: Konrad Konefał, 81 536 10 95
po rosyjsku i ukraińsku: Ivanna Shubina, 81 536 10 97


Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach inicjatywy wspólnotowej INTERREG Unii Europejskiej
INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin, tel. +48 81 534 61 91, fax +48 81 534 61 92

eds@eds-fundacja.pl , www.irp-fundacja.pl

Konto : Alior Bank S.A. ul. Zana 32A 20-601 Lublin
Numer identyfikacyjny banku - SWIFT: ALBPPLPW , Numer rachunku PL13249000050000453097076090

.
  © INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW    2004-2019    © WEBMASTER: STUDIO EM   .
DO GRY