Misją Instytutu Rynku Pracy jest udzielanie profesjonalnego wsparcia aktualnym i potencjalnym uczestnikom rynku pracy w ich rozwoju zawodowym w duchu poszanowania godności człowieka jako podmiotu pracy.

PROJEKTY INSTYTUTU RYNKU PRACY


PRACUJĄCY 45+
NOWOŚCI W PROJEKCIE

Spotkania ewaluacyjne

Uczestniczki i uczestnicy projektu „Pracujący 45+” wzięli udział w spotkaniach ewaluacyjnych, będących podsumowaniem dotychczasowych działań realizowanych w ramach projektu. Spotkania były szansą na wymianę doświadczeń, zebranie opinii z realizacji poszczególnych form i elementów zadań realizowanych w ramach projektu, ale także dawały możliwość spotkania ze wszystkimi uczestnikami poszczególnych szkoleń, co było bardzo ważnym elementem ewaluacji i monitoringu przebiegu projektu.

Na spotkaniach pojawiły się zarówno osoby, które jeszcze uczestniczą w stażach zawodowych, jak też osoby, które zakończyły już uczestnictwo w poszczególnych formach wsparcia oferowanych w ramach projektu. Spotkania ewaluacyjne dawały też możliwość spotkania z osobami, które podjęły zatrudnienie w ramach projektu, po zakończeniu uczestnictwa w stażach lub też już po zakończeniu szkoleń zawodowych.

Takie spotkania były dobrym przykładem dla pozostałych uczestników, dając im dodatkowy impuls do wzmożonej aktywności w poszukiwaniu zatrudnienia i swojego miejsca na rynku pracy. Spotkania realizowane były w rozbiciu na poszczególne grupy szkoleniowe, w jakich brali udział uczestnicy projektu.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
PRAWIDŁOWE DZIAŁANIE POWIĘKSZEŃ NASTĘPUJE PO CAŁKOWITYM ZAŁADOWANIU STRONYProjekt „Pracujący 45+” współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
www.europa.eu www.efs.gov.pl

INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin, tel. +48 81 534 61 91, fax +48 81 534 61 92

eds@eds-fundacja.pl , www.irp-fundacja.pl

Konto : Alior Bank S.A. ul. Zana 32A 20-601 Lublin
Numer identyfikacyjny banku - SWIFT: ALBPPLPW , Numer rachunku PL13249000050000453097076090

.
  © INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW    2004-2019    © WEBMASTER: STUDIO EM   .
DO GRY