Misją Instytutu Rynku Pracy jest udzielanie profesjonalnego wsparcia aktualnym i potencjalnym uczestnikom rynku pracy w ich rozwoju zawodowym w duchu poszanowania godności człowieka jako podmiotu pracy.

PROJEKTY INSTYTUTU RYNKU PRACY






PRACUJĄCY 45+

NOWOŚCI W PROJEKCIE

Wydłużenie staży
Instytut Rynku Pracy - Fundacja Nowy Staw otrzymał zgodę Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie na wydłużenie okresu realizacji staży zawodowych przez uczestników projektu "Pracujący 45+". Dotychczasowe zapisy projektu przewidywały realizację staży zawodowych u Pracodawców w maksymalnym okresie 3 miesięcy.
WIĘCEJ INFORMACJI

Spotkania ewaluacyjne
Uczestniczki i uczestnicy projektu „Pracujący 45+” wzięli udział w spotkaniach ewaluacyjnych, będących podsumowaniem dotychczasowych działań realizowanych w ramach projektu. Spotkania były szansą na wymianę doświadczeń, zebranie opinii z realizacji poszczególnych form i elementów zadań realizowanych w ramach projektu, ale także dawały możliwość spotkania ze wszystkimi uczestnikami poszczególnych szkoleń, co było bardzo ważnym elementem ewaluacji i monitoringu przebiegu projektu.
WIĘCEJ INFORMACJI

Szkolenia zawodowe – ruszamy
Rozpoczęliśmy realizację szkoleń zawodowych na trzech kierunkach w ramach projektu „Pracujący 45+”. Jako pierwsze uruchomiliśmy szkolenia na kierunkach: „Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym”, „Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej”, „Pracownik administracyjno – biurowy”.
WIĘCEJ INFORMACJI

OPIS PROJEKTU

Celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy osób bezrobotnych w wieku powyżej 45 roku życia poprzez dostarczenie umiejętności poruszania się po rynku pracy, diagnozę predyspozycji w celu określenia kierunku dalszego kształcenia, dostarczenie lub aktualizacje kwalifikacji zawodowych oraz praktyczne doskonalenie umiejętności zawodowych.

UCZESTNICY

Projekt skierowany jest do niepracujących kobiet i mężczyzn w wieku powyżej 45 roku życia zamieszkujących w Radomiu i powiecie radomskim.
W szczególności zapraszamy osoby mieszkające na obrzeżach powiatu radomskiego oraz długotrwale bezrobotne.

ZASADY UCZESTNICTWA

• Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny
• Zapewniamy wyżywienie podczas warsztatów i szkoleń, zwrot kosztów podróży oraz dofinansowanie do opieki nad dzieckiem lub osobą zależną podczas doradztwa, warsztatów i szkoleń
• Zapewniamy stypendium podczas szkoleń i stażu zawodowego u pracodawcy



Projekt „Pracujący 45+” współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
www.europa.eu www.efs.gov.pl





INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin, tel. +48 81 534 61 91, fax +48 81 534 61 92

eds@eds-fundacja.pl , www.irp-fundacja.pl

Konto : Alior Bank S.A. ul. Zana 32A 20-601 Lublin
Numer identyfikacyjny banku - SWIFT: ALBPPLPW , Numer rachunku PL13249000050000453097076090

.
  © INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW    2004-2019    © WEBMASTER: STUDIO EM   .
DO GRY