Misją Instytutu Rynku Pracy jest udzielanie profesjonalnego wsparcia aktualnym i potencjalnym uczestnikom rynku pracy w ich rozwoju zawodowym w duchu poszanowania godności człowieka jako podmiotu pracy.

PROJEKTY INSTYTUTU RYNKU PRACY


PRACUJĄCY 45+
INFORMACJE o PROJEKCIE


CEL PROJEKTU

Celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy osób bezrobotnych w wieku powyżej 45 roku życia poprzez dostarczenie umiejętności poruszania się po rynku pracy, diagnozę predyspozycji w celu określenia kierunku dalszego kształcenia, dostarczenie lub aktualizacje kwalifikacji zawodowych oraz praktyczne doskonalenie umiejętności zawodowych.

UCZESTNICY

Projekt skierowany jest do niepracujących kobiet i mężczyzn w wieku powyżej 45 roku życia zamieszkujących w Radomiu i powiecie radomskim. W szczególności zapraszamy osoby mieszkające na obrzeżach powiatu radomskiego oraz długotrwale bezrobotne.

DZIAŁANIA

 • Grupowe poradnictwo zawodowe (40h)
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe (6h)
 • Szkolenie w równości szans płci na rynku pracy (16h)
 • Kursy komputerowe (32h)
 • Kursy zawodowe w wybranym obszarze (160h):
  • Pracownik administracyjno-biurowy
  • Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej
  • Magazynier z obsługą wózka widłowego z napędem jezdniowym
  • Technolog robót wykończeniowych w budownictwie
 • 3 miesięczny staż u pracodawcy (wraz ze stypendium stażowym)

HARMONOGRAM

 • Maj – czerwiec 2010 rekrutacja uczestników
 • Maj - październik 2010 indywidualne poradnictwo zawodowe (3 spotkania)
 • Czerwiec – lipiec 2010 grupowe poradnictwo zawodowe
 • Lipiec - sierpień 2010 kursy komputerowe
 • Wrzesień - listopad 2010 kursy zawodowe
 • Listopad 2010 - marzec 2011 staże zawodowe u pracodawców

ZASADY UCZESTNICTWA

 • Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny
 • Zapewniamy wyżywienie podczas warsztatów i szkoleń, zwrot kosztów podróży
  oraz dofinansowanie do opieki nad dzieckiem lub osobą zależną podczas
  doradztwa, warsztatów i szkoleń
 • Zapewniamy stypendium podczas szkoleń i stażu zawodowego u pracodawcy
Projekt „Pracujący 45+” współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
www.europa.eu www.efs.gov.pl

INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin, tel. +48 81 534 61 91, fax +48 81 534 61 92

eds@eds-fundacja.pl , www.irp-fundacja.pl

Konto : Alior Bank S.A. ul. Zana 32A 20-601 Lublin
Numer identyfikacyjny banku - SWIFT: ALBPPLPW , Numer rachunku PL13249000050000453097076090

.
  © INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW    2004-2019    © WEBMASTER: STUDIO EM   .
DO GRY