Misją Instytutu Rynku Pracy jest udzielanie profesjonalnego wsparcia aktualnym i potencjalnym uczestnikom rynku pracy w ich rozwoju zawodowym w duchu poszanowania godności człowieka jako podmiotu pracy.

PROJEKTY INSTYTUTU RYNKU PRACY


PRACUJĄCY 45+
NOWOŚCI W PROJEKCIE

Wydłużenie staży

Instytut Rynku Pracy - Fundacja Nowy Staw otrzymał zgodę Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie na wydłużenie okresu realizacji staży zawodowych przez uczestników projektu "Pracujący 45+". Dotychczasowe zapisy projektu przewidywały realizację staży zawodowych u Pracodawców w maksymalnym okresie 3 miesięcy.

W wyniku działań podjętych przez Organizatora, którym jest Instytut Rynku Pracy - Fundację Nowy Staw, uzyskaliśmy możliwość realizacji dodatkowego miesiąca stażowego, co daje możliwość wydłużenia okresu stażowego nawet do 4 miesięcy.
Dzięki takiemu rozwiązaniu uczestnicy projektu, którzy zainteresowani będą dodatkowym miesiącem stażu zawodowego, uzyskają możliwość zdobycia dodatkowego doświadczenia w pracy w zawodzie, którego zdobycie jest efektem uczestnictwa w szkoleniach zawodowych realizowanych w ramach projektu.

Dodatkowy miesiąc stażu to dla wielu osób szansa na zdobycie większego doświadczenia i dodatkowych umiejętności, a co za tym idzie - zwiększenia szansy na zdobycie zatrudnienia po zakończeniu uczestnictwa w projekcie, czego życzymy wszystkim Naszym uczestnikom i uczestniczkom.

 Projekt „Pracujący 45+” współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
www.europa.eu www.efs.gov.pl

INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin, tel. +48 81 534 61 91, fax +48 81 534 61 92

eds@eds-fundacja.pl , www.irp-fundacja.pl

Konto : Alior Bank S.A. ul. Zana 32A 20-601 Lublin
Numer identyfikacyjny banku - SWIFT: ALBPPLPW , Numer rachunku PL13249000050000453097076090

.
  © INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW    2004-2019    © WEBMASTER: STUDIO EM   .
DO GRY