Misją Instytutu Rynku Pracy jest udzielanie profesjonalnego wsparcia aktualnym i potencjalnym uczestnikom rynku pracy w ich rozwoju zawodowym w duchu poszanowania godności człowieka jako podmiotu pracy.

PROJEKTY INSTYTUTU RYNKU PRACY"RAZEM! – INICJATYWY Z OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ"

DZIAŁANIA

Konferencja podsumowująca projekt
„RAZEM – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej”.

W dniu 13 kwietnia w Sali konferencyjnej Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego odbyła się w konferencja podsumowująca projekt  „RAZEM! – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej”

Przedmiotem konferencji było podsumowanie realizacji projektu, prezentacja jego rezultatów, a także prezentacja korzyści społecznych i ekonomicznych wynikających z powstawania podmiotów ekonomii społecznej.

Konferencję rozpoczęła prezentacja działań Instytutu Rynku Pracy – Fundacji Nowy Staw w zakresie projektów badawczych i aktywizujących osoby pozostające bez zatrudnienia na rynku pracy, którą przedstawiła Pani Agata Gawlik – koordynatorka projektu.
W kolejnej części prezentacji Pani Agata przedstawiła główne założenia projektu „RAZEM – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej” oraz jego rezultaty. Praktyczną część prezentacji projektu stanowiły wypowiedzi  członków powołanych  w ramach projektu inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej.

W pierwszej kolejności wystąpiła Pani Janina Łupina – prezes Stowarzyszenia Kobiet Goraja „Kobieta Aktywna”. Stowarzyszenie wystartowało w konkursie na najlepszą inicjatywę lokalną z projektem „Zupa cebulowa po gorajsku”.
Tradycyjne danie z Goraja ma szansę stać się jednym z produktów promujących region. Dzięki wparciu doradców m.in. Jadwidze Piotrowskiej – dziennikarce jednej z gazet kulinarnych, stowarzyszenie podjęło starania o wpisanie zupy cebulowej na listę potraw regionalnych (prezentacja PDF).

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Następnie Pani Beata Kapka zaprezentowała główne cele i założenia powołanego w ramach projektu Stowarzyszenia Przełazek. Stowarzyszenie utworzyli mieszkańcy Aleksandrowa, którzy chcą podjąć działania w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, społecznej integracji międzypokoleniowej. Cele ten zostanie osiągnięty poprzez organizację festynów rodzinnych, imprez kulturalnych i integracyjnych, utworzenie i redagowanie gazety lokalnej, utworzenie Chaty - miejsca spotkań osób młodszego i starszego pokolenia
powiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszenie O Stowarzyszenie „Złota nitka” z Luchowa Dolnego opowiedział prezes stowarzyszenia – Pan Henryk Wlaź.

Główne cele stowarzyszenie to organizowanie przedsięwzięć szkoleniowych i informacyjnych, organizowanie imprez kulturalnych służących promocji wsi, propagowanie inicjatyw służących ochronie środowiska, kultywowanie tradycji i zwyczajów miejscowych
W drugiej części konferencji wysłuchaliśmy wystąpienia Pani Haliny Senczyny - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnogrodzie. Pani  Halina Senczyna zaprezentowała możliwości wspierania inicjatyw lokalnych przez samorząd.

Następnie Prezes Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej, Pani Irena Gadaj, zaprezentowała na przykładzie własnej organizacji mechanizmy wspierania aktywności lokalnej.
powiekszenie

powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Na zakończenie prezentację nt. „Szanse i zagrożenia w rozwoju inicjatyw społecznych” wygłosili specjaliści ds. ekonomii społecznej projektu Grażyna Gruba – Jankowska (prezentacja PDF) i Grzegorz Grządziel (prezentacja PDF).

Konferencję zakończyła degustacja zupy cebulowej po gorajsku.

Program konferencji do pobrania /PDF/

Wszystkim naszym uczestnikom i uczestniczkom
dziękujemy za udział w projekcie i życzymy sukcesów!

PATRONAT MEDIALNY

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
www.europa.eu www.efs.gov.pl


INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin, tel. +48 81 534 61 91, fax +48 81 534 61 92

eds@eds-fundacja.pl , www.irp-fundacja.pl

Konto : Alior Bank S.A. ul. Zana 32A 20-601 Lublin
Numer identyfikacyjny banku - SWIFT: ALBPPLPW , Numer rachunku PL13249000050000453097076090

.
  © INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW    2004-2019    © WEBMASTER: STUDIO EM   .
DO GRY