Misją Instytutu Rynku Pracy jest udzielanie profesjonalnego wsparcia aktualnym i potencjalnym uczestnikom rynku pracy w ich rozwoju zawodowym w duchu poszanowania godności człowieka jako podmiotu pracy.

PROJEKTY INSTYTUTU RYNKU PRACY"RAZEM! – INICJATYWY Z OBSZARU EKONOMII SPOŁECZNEJ"

INICJATYWY LOKALNE

Grupowe poradnictwo marketingowe w Luchowie Dolnym
Dnia 08.01.2011 r. odbyło sie grupowe poradnictwo marketingowe w Luchowie Dolnym. Uczestnikami spotkania w Luchowie Dolnym byli zwycięscy konkursu na najlepszą inicjatywę lokalną z Goraja, Luchowa Dolnego i z Aleksandrowa. Spotkanie było poświęcone możliwościom pozyskiwania środków zewnętrznych
przez podmioty ekonomii społecznej.

Grupowe poradnictwo prawne i księgowe w Goraju
Dnia 27.11.2011 r. reprezentanci inicjatyw lokalnych uczestniczyli w grupowym poradnictwie prawnym i księgowym w Goraju. Gospodarzami spotkania było Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet Goraja.

Grupowe poradnictwo prawne i księgowe w Nasutowie
Dnia 23.10.2010 r. reprezentanci inicjatyw lokalnych uczestniczyli w grupowym poradnictwie prawnym i księgowym. Grupowe poradnictwo odbyło sie w przedsiębiorstwie społecznym w Nasutowie.
Na koniec spotkania uczestnicy mieli okazję spróbować specjały kuchni nasutowskiej m.in. produktu lokalnego wsi Nasutów: zawijasa nasutowskiego (http://www.nasutow.pl/kuchnia1.php)

W ramach projektu „RAZEM! – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej”
powstały 3 inicjatywy lokalne:

„Od kłosa do chleba” – gmina Drelów
Inicjatywa lokalna 5 osób z gminy Drelów, która specjalizuje się między innymi w wypieku pieczywa według tradycyjnych receptur. Podstawowym składnikiem chleba wypiekanego przez Panie z Aleksandrówki jest orkisz. Celem inicjatywy jest promocja produktów lokalnych między za innymi za pośrednictwem Internetu, w co zostanie czynnie zaangażowany wchodzący w skład grupy informatyk . Wkrótce strona internetowa inicjatywy lokalnej

„Prom” - gmina Aleksandrów
Inicjatywę utworzyli mieszkańcy Aleksandrowa, którzy chcą podjąć działania w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, społecznej integracji międzypokoleniowej. Cele ten zostanie osiągnięty poprzez organizację festynów rodzinnych, imprez kulturalnych i integracyjnych, utworzenie i redagowanie gazety lokalnej, utworzenie Chaty - miejsca spotkań osób młodszego i starszego pokolenia. Wkrótce strona internetowa inicjatywy lokalnej

„Złota nitka” – gmina Tarnogród
Inicjatywa lokalna mieszkańców Luchowa Dolnego, która za cel swojej działalności obrała między innymi: organizowanie przedsięwzięć szkoleniowych i informacyjnych, organizowanie imprez kulturalnych służących promocji wsi, propagowanie inicjatyw służących ochronie środowiska, kultywowanie tradycji i zwyczajów miejscowych. Wkrótce strona internetowa inicjatywy lokalnej
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
www.europa.eu www.efs.gov.pl


INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin, tel. +48 81 534 61 91, fax +48 81 534 61 92

eds@eds-fundacja.pl , www.irp-fundacja.pl

Konto : Alior Bank S.A. ul. Zana 32A 20-601 Lublin
Numer identyfikacyjny banku - SWIFT: ALBPPLPW , Numer rachunku PL13249000050000453097076090

.
  © INSTYTUT RYNKU PRACY - FUNDACJA NOWY STAW    2004-2019    © WEBMASTER: STUDIO EM   .
DO GRY